Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji glasbenih šol

Cilji: spoznavanje načinov in metod dela pri izvajanju pouka na daljavo v glasbenih šolah, spoznavanje primerov dobre prakse.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in oddaja primera dobre prakse.

Podatki o koordinatorju: dr. Inge Breznik, inge.breznik@zrss.si, 041 355 096

Izvajalci: dr. Inge Breznik, dr. Dimitrij Beuermann