Za vstop v učilnico (ključ) kontaktirajte koordinatorico seminarja Darinko Rosc - Leskovec (darinka.rosc-leskovec@zrss.si)