NAČRTOVANJE IN SPREMLJAVA VZGOJNEGA DELA Z DIJAKOM IN VZGOJNO SKUPINO V DIJAŠKEM DOMU

Uresničevanje vzgojnega načrta za dijaške domove in spremljava dijakovega napredka v času izrednih okoliščin.
Predstavitev dobrih praks kot izhodišče za nadgradnjo načrtovanja in spremljave vzgojnega dela.
Nadgradnja načrtovanja vzgojnega dela za posebne razmere.
Izdelava gradiv za učno-vzgojno dejavnost v domu.