Če potrebujete ključ za vpis ali imate vprašanje povezano z izobraževanjem, se lahko obrnete na Andrejo Vouk (andreja.vouk@zrss.si)  ali Petro Košnik (petra.kosnik@zrss.si)