IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO II

PRIDOBIVANJE RAZNOVRSTNIH DOKAZOV O UČENJU IN ZNANJU PRI POUKU NA DALJAVO

----------------------------------

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov

Cilji: Dvig ravni digitalne usposobljenosti učiteljic in učiteljev in izkoriščenosti digitalne tehnologije znotraj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ter kompetenc za 21. stoletje učiteljev in s tem učencev oz. dijakov. Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju.

 

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Podatki o koordinatorju: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si, 041 697 033

Izvajalci: