Podaljšano bivanje je oblika vzgojno - izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku.

Namenjena je učencem od prvega do petega razreda.