E-seminarji se izvajajo na dva načina:

- kombinirano (v živo in na daljavo) s predavatelji,

- samostojno opravljanje nalog (brez predavateljev kot samopreverjanje).


Krajše oblike izobraževanj:

- e-delavnice (izvajajo se v živo),

- IKT urice (izvajajo se na daljavo).