Računalništvo na šolah s prilagojenim programom (NIS in posebni program vzgoje in izobrazevanja)

Oblikovna predloga spletnih učilnic

Učilnica je namenjena delu na daljavo dijakov in dijakinj Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

Ta spletna učilnica je namenjena vsem, ki želijo spoznati potencial spletnega orodja H5P in tudi izdelati (svojo prvo) digitalno vsebino s H5P.