Spletna učilnica je namenjena delu področne skupine za družboslovje, umetnost in humanistiko.

Spletna učilnica je namenjena delu v področni skupini za jezike.

Spletna učilnica področne skupine za naravoslovje in matematiko (POS NAMA) je namenjena INTERNEMU delovanju svetovalcev ZRSŠ vseh predmetnih skupin, ki so vključene v POS NAMA: PS za spoznavanje okolja, PS za naravoslovje in tehniko, PS za naravoslovje, PS za tehniko in tehnologijo, PS za gospodinjstvo, PS za biologijo, PS za kemijo, PS za fiziko, PS za matematiko, PS za informatiko in PS za športno vzgojo.