Samostojno preverjanje zmožnosti s področja načrtovanja, izvedbe, evalvacije dela z uporabo IKT.

Samostojno preverjanje zmožnosti s področja  komunikacije in sodelovanja na daljavo.

USP - Komuniciranje in sodelovanje na daljavo - ROID

Na seminarju boste poglobili in nadgradili znanja s področja rabe ustreznih tehnologij in virtualnih okolij za komunikacijo in sodelovalno delo/učenje na daljavo ob upoštevanju pravnih in etičnih načel uporabe in objave informacij.