Knjižnica vsebuje pregledno urejena najrazličnejša gradiva za uporabo pri pouku, in sicer glede na različne predmete in razrede.


Do knjižnic, ki so v spletnih učilnicah, lahko prosto dostopate brez prijave (Prijavite se kot Gost).