Blog spletnega mesta

Slika od Tăng Tốc
od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:22
vidno vsem

tư vấn đầu tư việt nam

Chúng tôi tư vấn đầu tư Việt Nam như thế nào?

Tư vấn thị trường

Các chuyên viên tư vấn đầu tư Việt Nam của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT NAM độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

Chiến lược đầu tư

Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

Môi giới

Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

Ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư được nhiều nhà đầu tư lựa chọn với kỳ vọng đem lại sự tăng trưởng về tài sản. Giảm bớt thời gian, chi phí thẩm định dự án, thời gian đáo hạn vốn, và lợi nhuận được chuyển khoản định kỳ theo quý hoặc theo năm, linh hoạt theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Ưu điểm của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

Đặt lịch hẹn với chúng tôi

Tên của bạn (bắt buộc)

Số Điện Thoại (bắt buộc)

Bạn là ?

Cá NhânDoanh Nghiệp

Khẩu Vị Đầu Tư Của Bạn Là ?---Tư vấn đầu tư khách sạnTư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt NamTư vấn đầu tư tài chínhTư vấn đầu tư cổ phầnTư vấn đầu tư trái phiếuTư vấn đầu tư Bất Động SảnTư vấn đầu tư chứng khoánTư vấn đầu tư du lịchTư vấn đầu tư nhà đấtTư vấn đầu tư xây dựng dự ánTư vấn đầu tư ra nước ngoàiTư vấn đầu tư vốnTư vấn đầu tư xây dựng

Bạn muốn nhắn điều gì ?

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư khách sạn

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tư vấn đầu tư tài chính

Tư vấn đầu tư cổ phần

Tư vấn đầu tư trái phiếu

Tư vấn đầu tưBất Động Sản

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư du lịch

Tư vấn đầu tư nhà đất

Tư vấn đầu tư xây dựng dự án

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn đầu tư vốn

Tư vấn đầu tư xây dựngKomentarji

   
  Slika od Tăng Tốc
  od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:20
  vidno vsem

  dịch vụ tư vấn đầu tư

  Dịch vụ tư vấn đầu tư giúp đỡ khách hàng như thế nào?

  Tư vấn thị trường

  Các chuyên viên tư vấn đầu tư của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

  Chiến lược đầu tư

  Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

  Môi giới

  Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

  Ủy thác đầu tư

  Ủy thác đầu tư được nhiều nhà đầu tư lựa chọn với kỳ vọng đem lại sự tăng trưởng về tài sản. Giảm bớt thời gian, chi phí thẩm định dự án, thời gian đáo hạn vốn, và lợi nhuận được chuyển khoản định kỳ theo quý hoặc theo năm, linh hoạt theo nhu cầu của nhà đầu tư.

  Ưu điểm của chúng tôi

  Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

  Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

  Đặt lịch hẹn với chúng tôi

  Tên của bạn (bắt buộc)

  Số Điện Thoại (bắt buộc)

  Bạn là ?

  Cá NhânDoanh Nghiệp

  Khẩu Vị Đầu Tư Của Bạn Là ?---Tư vấn đầu tư khách sạnTư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt NamTư vấn đầu tư tài chínhTư vấn đầu tư cổ phầnTư vấn đầu tư trái phiếuTư vấn đầu tư Bất Động SảnTư vấn đầu tư chứng khoánTư vấn đầu tư du lịchTư vấn đầu tư nhà đấtTư vấn đầu tư xây dựng dự ánTư vấn đầu tư ra nước ngoàiTư vấn đầu tư vốnTư vấn đầu tư xây dựng

  Bạn muốn nhắn điều gì ?

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  Tư vấn đầu tư khách sạn

  Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  Tư vấn đầu tư tài chính

  Tư vấn đầu tư cổ phần

  Tư vấn đầu tư trái phiếu

  Tư vấn đầu tưBất Động Sản

  Tư vấn đầu tư chứng khoán

  Tư vấn đầu tư du lịch

  Tư vấn đầu tư nhà đất

  Tư vấn đầu tư xây dựng dự án

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

  Tư vấn đầu tư vốn

  Tư vấn đầu tư xây dựng  Komentarji

    
   vidno vsem


   dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước
   23
   Th1

   Dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước giúp đỡ khách hàng như thế nào?

   Tư vấn thị trường

   Các chuyên viên dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

   Chiến lược đầu tư

   Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

   Môi giới

   Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

   Ủy thác đầu tư

   Ủy thác đầu tư được nhiều nhà đầu tư lựa chọn với kỳ vọng đem lại sự tăng trưởng về tài sản. Giảm bớt thời gian, chi phí thẩm định dự án, thời gian đáo hạn vốn, và lợi nhuận được chuyển khoản định kỳ theo quý hoặc theo năm, linh hoạt theo nhu cầu của nhà đầu tư.

   Ưu điểm của chúng tôi

   Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

   Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

   Đặt lịch hẹn với chúng tôi

   Tên của bạn (bắt buộc)

   Số Điện Thoại (bắt buộc)

   Bạn là ?

   Cá NhânDoanh Nghiệp

   Khẩu Vị Đầu Tư Của Bạn Là ?---Tư vấn đầu tư khách sạnTư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt NamTư vấn đầu tư tài chínhTư vấn đầu tư cổ phầnTư vấn đầu tư trái phiếuTư vấn đầu tư Bất Động SảnTư vấn đầu tư chứng khoánTư vấn đầu tư du lịchTư vấn đầu tư nhà đấtTư vấn đầu tư xây dựng dự ánTư vấn đầu tư ra nước ngoàiTư vấn đầu tư vốnTư vấn đầu tư xây dựng

   Bạn muốn nhắn điều gì ?

   TƯ VẤN ĐẦU TƯ

   Tư vấn đầu tư khách sạn

   Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

   Tư vấn đầu tư tài chính

   Tư vấn đầu tư cổ phần

   Tư vấn đầu tư trái phiếu

   Tư vấn đầu tưBất Động Sản

   Tư vấn đầu tư chứng khoán

   Tư vấn đầu tư du lịch

   Tư vấn đầu tư nhà đất

   Tư vấn đầu tư xây dựng dự án

   Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

   Tư vấn đầu tư vốn

   Tư vấn đầu tư xây dựng


   Komentarji

     
    Slika od Tăng Tốc
    od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:18
    vidno vsem

    Ủy thác đầu tư an toàn

    Lựa chọn công ty nhận ủy thác uy tín

    Đây là điều tối quan trọng, bởi họ – các quỹ đầu tư, các công ty chính là những người sẽ nắm vận mệnh số tiền của bạn. Nên việc tìm hiểu kỹ lưỡng lịch sử hoạt động, hình thức kiếm tiền từ các công ty này như thế nào, họ sử dụng nguồn vốn huy động để ủy thác vào các kênh đầu tư nào, có an toàn hay không, là việc bạn nên làm 1 cách thận trọng, tránh tiền mất tật mang!

    Một số tiêu chí cơ bản để đánh giá một quỹ đầu tư uy tín bạn cần quan tâm như: Có lịch sử tốt về lợi nhuận & quản trị rủi ro, lợi nhuận xoay vòng thấp, rõ ràng về mặt chi phí, chứng minh được sự hiệu quả thông qua tổng lợi nhuận đầu tư, đưa ra các báo cáo phân tích khả quan và minh bạch…

    Không nên bỏ chung trứng vào 1 giỏ

    Trên thực tế, trong quá trình ủy thác thường sẽ được chia nhiều gói khác nhau. Thời gian đầu, bên nhận ủy thác đầu tư sẽ tư vấn cho bạn mở những gói ủy thác có số vốn khiêm tốn, sau đó họ sẽ gợi ý để bạn tăng dần, lên những gói lớn hơn. Đặc biệt, rất nhiều quỹ trong thời gian này đều cố gắng để cho tiền của bạn được sinh sôi theo đúng như bạn kỳ vọng để bạn tin tưởng hy vọng và nâng lên các gói đầu tư lớn hơn. Nhưng đây cũng có thể là một “chiêu” lừa của những quỹ scam. Vì sau khi bạn đồng ý nâng cấp vốn đầu tư, thì việc giao dịch của bạn có thể lại rơi vào tình trạng thua lỗ, không được thuận lợi như lúc đầu.

    Lợi nhuận thì bất cứ ai cũng muốn, tuy nhiên, nếu bạn muốn đầu tư có thể chia nhỏ số tiền này ra, đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau của các công ty khác nhau. Nếu trong quá trình đầu tư lợi nhuận thu về ổn định, thì bạn cũng cần phải xem xét đừng vội vàng nâng cấp gói để tránh gặp rủi ro từ nhưng quỹ này bạn nhé.

    Tính toán kỹ lưỡng lợi nhuận bạn thu về chính xác là bao nhiêu

    Rất nhiều quỹ quảng cáo lợi nhuận bạn kiếm được từ hình thức đầu tư ủy thác đầu tư lên tới 80%-90% cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi bạn trừ hết các loại phí như phí duy trì gói đầu tư, phí bạn phải trả cho bên nhận ủy thác nếu đầu tư thành công (phí này thường rất lớn có thể lên tới 30% tổng lợi nhuận bạn thu được). Vì lẽ đó bạn có thể đề nghị nhân viên tư vấn tính toán cho bạn số tiền bạn thực sự thu về là bao nhiêu. Cân nhắc số tiền đó so với việc trả lãi trong ngân hàng hay các hình thức đầu tư khác. Nếu bạn cảm thấy chúng thực sự hấp dẫn thì có thể cân nhắc tham gia.

    Trên đây là những hiểu biết căn bản về ủy thác đầu tư, TĂNG TỐC VIỆT NAM khuyên các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi tham gia các bạn nhé.

    Ưu điểm của chúng tôi

    Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

    Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

    Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

    Tư vấn thị trường

    Các chuyên viên tư vấn đầu tư của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

    Chiến lược đầu tư

    Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

    Môi giới

    Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

    Ủy thác đầu tư

    TĂNG TỐC VIỆT NAM nhận ủy thác đầu tư trong những dự án mà chúng tôi đã thẩm định chặt chẽ. Chúng tôi vận hành quỹ đầu tư nhằm mục đích sinh lợi cho nhà đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc quản lý quỹ.

    Đăng Ký Ủy Thác Đầu Tư

    Tên của bạn (bắt buộc)

    Số Điện Thoại (bắt buộc)

    Bạn là ?

    Cá NhânDoanh Nghiệp

    Mức Uỷ Thác Đầu Tư Dự Kiến Của Bạn Là ?

    >>> Trên 100 triệu <<<>>> Dưới 100 triệu <<<>>> Trên 1 Tỷ <<<>>> Dưới 1 Tỷ <<<>>> Trên 10 Tỷ <<<>>> Dưới 10 Tỷ <<<

    Bạn muốn nhắn điều gì ?

    Dịch vụ tài chính

    Tư vấn tài chính cá nhân

    Tư vấn tài chính doanh nghiệp

    Tư vấn đầu tư

    Đầu Tư ủy thác

    Mua bán nợ xấu    Komentarji

      
     Slika od Tăng Tốc
     od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:17
     vidno vsem

     Quỹ đầu tư Ủy Thác

     Quỹ đầu tư ủy thác TĂNG TỐC VIỆT NAM là một dạng công ty đầu tư tự do vào nhiều danh mục trong thị trường. Chúng tôi tập trung vào đầu tư Bất Động Sảnđầu tư du lịchđầu tư xây dựng dự ánđầu tư cổ phần.

     • Mang lại lợi nhuận an toàn, ổn định và tăng trưởng cho cá nhân, doanh nghiệp ủy thác đầu tư bởi tiền của bạn được quản lý bởi những nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
     • Giảm thiểu rủi ro hệ thống nhờ đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư.
     • Khả năng sinh lời cao hơn gửi tiền ngân hàng.
     • Một quỹ đầu tư an toàn, kết nối thị trường vốn toàn quốc.

     Đăng Ký Ủy Thác Đầu Tư

     Tên của bạn (bắt buộc)

     Số Điện Thoại (bắt buộc)

     Bạn là ?

     Cá NhânDoanh Nghiệp

     Mức Uỷ Thác Đầu Tư Dự Kiến Của Bạn Là ?

     >>> Trên 100 triệu <<<>>> Dưới 100 triệu <<<>>> Trên 1 Tỷ <<<>>> Dưới 1 Tỷ <<<>>> Trên 10 Tỷ <<<>>> Dưới 10 Tỷ <<<

     Bạn muốn nhắn điều gì ?

     Dịch vụ tài chính

     Tư vấn tài chính cá nhân

     Tư vấn tài chính doanh nghiệp

     Tư vấn đầu tư

     Đầu Tư ủy thác

     Mua bán nợ xấu


     Komentarji

       
      vidno vsem

      ủy thác đầu tư cho cá nhân
      26
      Th1

      DỊCH VỤ ỦY THÁC ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

      Dịch vụ ủy thác đầu tư cho cá nhân TĂNG TỐC VIỆT NAM bởi đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về thị trường nội địa của chúng tôi, giúp giải phóng Quý khách khi khối lượng công việc đồ sộ nếu Quý khách phải tự quản lý vốn đầu tư của mình. Chúng tôi giúp Quý khách tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất vào thị trường với lãi suất cố định.
      Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng có mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn/góp vốn đa dạng. Do đó, chúng tôi dành nhiều thời gian để lắng nghe Quý khách, thảo luận và cùng Quý khách đưa ra chiến lược đầu tư riêng, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng người. 
      TĂNG TỐC VIỆT NAM vận hành dựa trên 3 nguyên tắc:

      • Quy trình đầu tư kỷ luật
      • Phương pháp tiếp cận năng động để đưa ra quyết định đầu tư
      • Quản trị rủi ro nghiêm ngặt và hiệu quả.

      Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của Quý khách, chúng tôi ở đây để hỗ trợ, giúp quý khách thực hiện mục tiêu của mình.

      Tên của bạn (bắt buộc)

      Số Điện Thoại (bắt buộc)

      Bạn là ?

      Cá NhânDoanh Nghiệp

      Mức Uỷ Thác Đầu Tư Dự Kiến Của Bạn Là ?

      >>> Trên 100 triệu <<<>>> Dưới 100 triệu <<<>>> Trên 1 Tỷ <<<>>> Dưới 1 Tỷ <<<>>> Trên 10 Tỷ <<<>>> Dưới 10 Tỷ <<<

      Bạn muốn nhắn điều gì ?

      Ưu điểm của chúng tôi

      Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

      Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

      Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

      Tư vấn thị trường

      Các chuyên viên tư vấn đầu tư của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

      Chiến lược đầu tư

      Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

      Môi giới

      Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

      Ủy thác đầu tư

      TĂNG TỐC VIỆT NAM nhận ủy thác đầu tư trong những dự án mà chúng tôi đã thẩm định chặt chẽ. Chúng tôi vận hành quỹ đầu tư nhằm mục đích sinh lợi cho nhà đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc quản lý quỹ.

      Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
      Ông Nguyễn Công Phú
      Chuyên viên tư vấn – Quan hệ Khách hàng
      Điện thoại: (+84) 0968 951159
      Email: tangtoc.vn@gmail.com

      Dịch vụ tài chính

      Tư vấn tài chính cá nhân

      Tư vấn tài chính doanh nghiệp

      Tư vấn đầu tư

      Đầu Tư ủy thác

      Mua bán nợ xấu


      Komentarji

        
       Slika od Tăng Tốc
       od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:15
       vidno vsem

       Mua bán nợ xấuMua bán nợ xấu

       Nợ xấu là gì?

       Theo định nghĩa chuyên ngành của ngân hàng thì nợ xấu là những khoản nợ được ngân hàng liệt vào nhóm 3 ( nhóm dưới tiêu chuẩn ), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao). Nói một cách dễ hiểu nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lại và cả góc lớn hơn 90 ngày đồng thời quy định các ngân hàng thương mại căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.

       Nợ xấu được xác định theo 2 yếu tố sau:

       Đã quá hạn trên 90 ngày

       Khả năng trả nợ đáng lo ngại ( có thể trốn nợ ).

       Nếu bị nợ xấu ngân hàng thì sẽ bị ảnh hưởng gì ?

       Khi bạn tiến hành vay tín chấp hay vay thế chấp tại bất kỳ ngân hàng hay một tổ chức tài chính nào, thì nơi đó sẽ cung cấp thông tin cho phía CIC, từ do CIC sẽ tổng hợp cơ sở dữ liệu e đánh giá và phản ánh lịch sử tín dụng của bạn thông qua một con số. Nếu con số này thuộc vào nhóm 3 tức là bạn đã bị nợ xấu ngân hàng.

       Tin buồn là nếu bạn bị rơi vào nợ xấu thì khả năng vay vốn ngân hàng của bạn rất rất thấp, với từng nhóm thì sẽ có từng mức độ khác nhau :

       Nhóm 1: tùy từng mức độ tra quá hắn có thường xuyên hay không, nếu tốt và liên tục hoặc tổ chức tín dụng đánh giá khả năng thanh toán không tốt thì có thể trả chậm từ 5 đến 7 ngày cũng có thể rơi vào nợ nhóm 2.

       Theo đó, ranh giới giữa nhóm 1 và nhóm 2 cũng có thể dễ chuyển sang nhóm nợ xấu là nhóm 3 hoặc nhóm 4 hay nhóm 5. Do đó, mức độ của mỗi tổ chức tín dụng đánh giá sẽ có khác nhau. Đương nhiên, ranh giới giữa các nhóm nợ cũng có thể thay đổi tùy mức độ của từng khách hàng và sự đánh giá của tổ chức đó, chứ không hẳn như quy định các nhóm nợ trên đối với ngày trả quá hạn.

       Tin vui cho bạn là hiện nay một số ngân hàng đã hỗ trợ khách hàng có CIC nằm trong nhóm 2 vay vốn, điển hình là ngân hàng Standard Chartered, công ty tài chính Prudential , FE Credit…Tuy nhiên cũng tùy vào trường hợp và lý do trả chậm của bạn mà tổ chức đó đánh giá như thế nào trước khi cho bạn vay vốn.

       Nếu bạn có điểm CIC trong nhóm 3 đến 5 thì chắc chắn tất cả các ngân hàng sẽ không hỗ bạn vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào, và bạn phải mất 2 năm thì điểm CIC của bạn sẽ trở lại bình thường, một số ngân hàng khác khó hơn nếu bạn rơi vào nợ xấu thì họ vĩnh viễn không cho bạn vay tiền nữa dù bao nhiêu thời gian.

       Ngưng ngay những hành động sau đây nếu không muốn dính vào nợ xấu

       • Chậm hoặc không thanh toán tiền vay: thường vài tháng liên tục trở lên
       • Chậm hoặc không thanh toán chi phí sử dụng trong thẻ credit card.
       • Mất khả năng thanh toán nợ vay dẫn đến tài sản thế chấp bị xử lý, gán nợ
       • Bị kiện ra tòa do không thanh toán nợ với người khác hoặc doanh nghiệp khác

       Lời khuyên tránh rơi vào nhóm tín dụng xấu

       Trước khi tiến hành vay thế chấp hay vay tín chấp, bạn nên tính trước xem là mình phải trả bao nhiêu tiền một tháng, rồi sau đó đành nhìn lại nhu cầu và mức thu nhập của bạn xem có đáp ứng được hay không, nếu cảm thấy số tiền phải trả hàng tháng qua cao gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì tốt nhất không nên vay tiền.

       Không nên cố gắng đi vay tiền khi lịch sử vay tiền của bạn trong 2 năm gần nhất không được tốt lắm. Đặc biệt những bạn sử dụng Credit Card thì còn cần chú ý hơn. Nhớ rằng luôn trả hết nợ và không bao giờ sử dụng quá khả năng thanh toán trong tháng. Và không nên mua vượt quá 50% giới hạn nợ của thẻ để bảo đảm điểm tín dụng tốt. Nếu có vay khoản vay nào thì tốt nhất bạn nên theo dõi việc trả nợ đúng hạn.

       Trên đây là những chia sẻ của TĂNG TỐC VIỆT NAM xung quanh chủ đề ” Nợ xấu là gì ” hy vọng bạn có thể ở cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn khi tiến hành vay tiền ngân hàng, nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến các khoản vay thì cứ mạnh dạn để lại thông tin trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn, chúc bạn gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp.

       Đăng Ký Tư Vấn Mua Bán Nợ Xấu

       Tên của bạn (bắt buộc)

       Số Điện Thoại (bắt buộc)

       Bạn là ?

       Cá NhânDoanh Nghiệp

       Bạn muốn ?BÁN NỢ XẤUMUA NỢ XẤU

       Bạn muốn nhắn điều gì ?

       Ưu điểm của chúng tôi

       Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

       Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

       Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

       Tư vấn thị trường

       Các chuyên viên tư vấn đầu tư của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

       Chiến lược đầu tư

       Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

       Môi giới

       Mạng lưới thị trường vốn ủy thác đầu tư cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

       Ủy thác đầu tư

       TĂNG TỐC VIỆT NAM nhận ủy thác đầu tư trong những dự án mà chúng tôi đã thẩm định chặt chẽ. Chúng tôi vận hành quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích sinh lợi cho nhà đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc quản lý quỹ.

       Dịch vụ tài chính

       Tư vấn tài chính cá nhân

       Tư vấn tài chính doanh nghiệp

       Tư vấn đầu tư

       Đầu Tư ủy thác

       Mua bán nợ xấu


       Komentarji

         
        vidno vsem

        Tư vấn tài chính doanh nghiệpTư vấn tài chính doanh nghiệp

        Hiểu rõ về tư vấn tài chính doanh nghiệp là gì?

        Có rất nhiều quan điểm không chính xác về tư vấn tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy cùng TĂNG TỐC theo dõi bài viết dưới đây:

        Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp hướng đến đối tượng nào?

        Tư vấn tài chính là ngành nghề liên quan đến tư vấn về các kế hoạch tài chính theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Các đối tượng khách hàng của dịch vụ tư vấn tài chính thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các CEO Start -up, các doanh nghiệp đã đi hoạt động được một thời gian nhất định nhưng chưa thu được hiệu quả.

        Ngoài ra còn có các doanh nghiệp mong muốn quản lý tài chính và đầu tư, thậm chí dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp còn cần thiết cho các cá nhân có nhu cầu ( Ví dụ người nổi tiếng, ca sỹ, diễn viên,…).

        XEM THÊM: Tư vấn tài chính cá nhân

        Tư vấn tài chính doanh nghiệp cần những kỹ năng và phẩm chất gì?

        Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần sử dụng các kiến thức về thuế và chiến lược đầu tư. Bên cạnh đó còn có các kiến thức về chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, và bất động sản. Kiến thức kinh tế vĩ mô vi mô để phân tích tình hình tài chính và đề xuất giải pháp tốt nhất cho tài chính cho doanh nghiệp cũng rất cần thiết.

        Vậy nhiệm vụ và công việc của chuyên viên tư vấn tài chính là gì? Đó là thẩm định tài sản của khách hàng, dòng tiền, bảo hiểm, các công nợ, tình trạng thuế, và các mục tiêu tài chính của khách hàng. Tư vấn tài chính nói chung hay tư vấn tài chính doanh nghiệp nói riêng là một nghề rất cần trong xã hội hiện đại.

        Để đạt được đẳng cấp một chuyên gia, người ta phải nỗ lực rất nhiều trong chuyên môn cũng như rèn luyện tính kỷ luật sống, phong cách làm việc. Đồng thời giao tiếp tạo uy tín cho cá nhân/ tổ chức được tư vấn cũng được coi trọng. Tuy nhiên dịch vụ tư vấn tài chính là một nghề được xã hội đánh giá cao về mức sử dụng chất xám.

        Chính vì vậy, lương thưởng cho ngành nghề này cũng rất xứng đáng. Chính từ nhu cầu sử dụng cao và sự cần thiết của tư vấn tài chính doanh nghiệp, hiện nay đã có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này.

        Bên cạnh những công ty tư vấn uy tín thì vẫn còn tồn tại nhiều công ty kém chất lượng, không đủ thẩm quyền, năng lực và đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn không đáp ứng. Nhưng các công ty này vẫn quảng bá cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Cần có sự thẩm định và xem xét kỹ càng khi quyết định sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp mình.

        Tư vấn tài chính làm công việc gì?

        Như đã chia sẻ ở trên bạn đã hiểu được tư vấn tài chính là gì? Dưới đây là một số công việc cụ thể chính của ngành nghề này:

        • Tiến hành thu xếp để doanh nghiệp khách hàng có được nguồn vốn với mức chi phí cạnh tranh phù hợp với những điều kiện yêu cầu của quý khách hàng và thị trường.
        • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho khách hàng.
        • Giúp khách hàng xây dựng chiến lược tiếp cận cũng như thẩm định những cơ hội đầu tư tiềm năng. Hỗ trợ doanh nghiệp có thể tìm kiếm được nhà đầu tư chiến lược cũng như các đối tác chiến lược một cách dễ dàng trong lĩnh vực của doanh nghiệp đó.
        • Tư vấn và sắp xếp kế hoạch thanh lý công ty, bộ phận kinh doanh. Hoặc tài sản trong kế hoạch thay đổi định hướng kinh doanh, tái cơ cấu của doanh nghiệp.
        • Tư vấn lập kế hoạch đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân đang tìm kiếm mục tiêu tăng trưởng cao. Hoặc xem xét 1 khoản đầu tư nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận.

        Đặt lịch hẹn với chúng tôi

        Tên của bạn (bắt buộc)

        Số Điện Thoại (bắt buộc)

        Bạn là ?Cá NhânDoanh Nghiệp

        Bạn muốn nhắn điều gì ?

        Dịch vụ tài chính

        Tư vấn tài chính cá nhân

        Tư vấn tài chính doanh nghiệp

        Tư vấn đầu tư

        Đầu Tư ủy thác

        Mua bán nợ xấu

        Chia sẻ:


        Komentarji

          
         Slika od Tăng Tốc
         od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:05
         vidno vsem

         TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN LÀ GÌ ?

         Bạn đang sở hữu một số vốn nho nhỏ và muốn đầu tư vào lĩnh vực nào đó để kiếm thêm “chút đỉnh” nhưng lại mù tịt các kiến thức về đầu tư, kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế. Đừng lo, lựa chọn dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân sẽ giúp bạn “xài tiền” một cách khoa học và sinh lời an toàn, hiệu quả.

         Tư vấn tài chính cá nhânTư vấn tài chính cá nhân

         Lý do bạn nên lựa chọn dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân

         Vì sao những nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn thường lựa chọn các công ty tư vấn tài chính giúp họ hoạch định các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thay vì tự mình đưa ra con đường phát triển cho công ty? Câu trả lời là vì các công ty tư vấn tài chính có rất nhiều nhân tài nhạy bén, linh hoạt, đồng thời có nhiều “đầu mối” giúp việc nắm bắt nhanh và sớm nhất xu thế phát triển, sự chuyển động có thể nói là từng giây của nền kinh tế hiện tại. Họ chính là người biết được nên đầu tư vào đâu, bao nhiêu tiền, trong thời gian bao lâu để có thể thu hồi vốn và có lợi nhuận nhanh nhất, an toàn nhất, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế, tìm đến các dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân là lựa chọn khôn ngoan của những người có tiền muốn hoạch định kế hoạch đầu tư ở các lĩnh vực như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoại tệ… Hoặc nếu bạn đang cần tiếp cận những khoản vay an toàn để đầu tư, phát triển kinh doanh cũng có thể tìm đến công ty tư vấn tài chính để có những định hướng phát triển đúng đắn trong tương lai. Bởi vì những nhà tư vấn, ngoài việc giúp khách hàng nắm bắt cơ hội còn giúp nhìn nhận, đánh giá những rủi ro có thể gặp để có những quyết định đúng đắn trước khi rót vốn vào bất cứ lĩnh vực nào.

         Những điều cần lưu ý khi lựa chọn tư vấn tài chính cá nhân

         Hiện nay, vì nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nên rất nhiều công ty đã phát triển dịch vụ tư vấn tài chính dù lĩnh vực công ty hoạt động không liên quan đến tư vấn tài chính. Hoặc hiện tượng nở rộ dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân qua mạng xã hội với nhiều lời quảng cáo sinh lời cao, đầu tư an toàn… thu hút sự quan tâm của nhiều người “nhẹ dạ cả tin”.  Đặc biệt là các hình thức kêu gọi “góp vốn” của một số người trên mạng xã hội với những lời lôi kéo hoa mỹ, nhiều minh chứng đầu tư được giới thiệu rất hoành tráng nhưng rất khó kiểm chứng, tuy vậy vẫn rất nhiều người “mắc bẫy” và chấp nhận bỏ một số vốn rất lớn để đầu tư nhưng cuối cùng lại bị mất tiền oan. Không ít trường hợp đã phải nhờ pháp luật can thiệp khi bị những “nhà tư vấn tài chính rởm” lừa đảo mất trắng số từ vài triệu đến vài trăm triệu.

         Tư vấn tài chính cá nhân tăng tốc 1Những điều cần lưu ý khi lựa chọn tư vấn tài chính cá nhân

         Chính vì thế, phải biết quản lý tài chính cá nhân hiệu quả trước khi quyết định gửi gắm niềm tin cho các chuyên viên tư vấn tài chính bạn nên:

         • Tìm hiểu thật kỹ về công ty, cá nhân người tư vấn.
         • Cần tìm hiểu rõ quá trình hoạt động, uy tín và sự chuyên nghiệp của công ty, cá nhân đó.
         • Hai bên phải có những cam kết, hợp đồng để đảm bảo quyền lợi, tránh những xung đột, tranh cãi sau này.

         Hiện nay, rất nhiều dịch vụ đầu tư rất dễ sinh lời cao như bất động sản, cổ phiếu, ngoại tệ… nên nhiều người vì “ham lời nhanh” mà bỏ vốn đầu tư nhưng không tìm hiểu rõ thị trường cũng như sự cạnh tranh của nền kinh tế. Vì thế, bạn phải cân nhắc, tìm kiếm những nhà tư vấn tài chính có kiến thức sâu rộng, biết cách nhìn thấy những cơ hội nhưng cũng đánh giá được những rủi ro thay vì làm liều, làm ẩu để tránh được những tổn thất không đáng có. Đặc biệt, nếu bạn đang cần tìm những nhà tư vấn tài chính cá nhân để tìm kiếm những khoản vay thì cũng cần chú trọng hơn về sự uy tín của những đơn vị, cá nhân tư vấn để tránh rơi vào những trường hợp phải gánh chịu những mức lãi suất cao, kỹ hạn vay ngắn, có nguy cơ bị nợ xấu… Khi bạn tìm đến các công ty hay các nhân viên tư vấn tài chính làm việc độc lập nghĩa là bạn không chỉ đặt tài sản mà còn là niềm tin của mình cho công ty, cá nhân đã lựa chọn. Do đó, nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì hãy tham khảo, chia sẻ với những người đã từng làm qua để có thể tìm kiếm những công ty, dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp, hiểu khách hàng thay vì tự mình “mò kim đáy bể” giữa vô vàn dịch vụ như hiện nay.

         Đặt lịch hẹn tư vấn tài chính

         Tên của bạn (bắt buộc)

         Số Điện Thoại (bắt buộc)

         Bạn là ?Cá NhânDoanh Nghiệp

         Bạn muốn nhắn điều gì ?

         Ưu điểm của chúng tôi

         Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của TĂNG TỐC VIỆT NAM

         Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

         Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

         Tư vấn thị trường

         Các chuyên viên tư vấn tài chính của TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

         Chiến lược đầu tư

         Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

         Môi giới

         Mạng lưới thị trường vốn ủy thác đầu tư cho phép TĂNG TỐC VIỆT NAM chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

         Ủy thác đầu tư

         TĂNG TỐC VIỆT NAM nhận ủy thác đầu tư trong những dự án mà chúng tôi đã thẩm định chặt chẽ. Chúng tôi vận hành quỹ đầu tư ủy thác nhằm mục đích sinh lợi cho nhà đầu tư và hưởng hoa hồng từ việc quản lý quỹ.

         Dịch vụ tài chính         Komentarji

           
          Slika od Tăng Tốc
          od Tăng Tốc - nedelja, 24. maj 2020, 03:04
          vidno vsem


          tư vấn tài chínhTư vấn tài chính

          1. Tư vấn tài chính là gì? 

          Tư vấn tài chính hiệu quả là dịch vụ tư vấn những kế hoạch kinh doanh tài chính hấp dẫn cho khách hàng. Yêu cầu của nghề tư vấn liên quan đến tài chính là phải am hiểu về chứng khoán, tài chính, thuế, bất động sản, hưu trí, bảo hiểm và chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn.  Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp cần:

          • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
          • Xác định đúng mức thu nhập về tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư, chi phí tiêu hao, thuế, vay vốn,…
          • Hoàn thiện một kế hoạch tài chính hiệu quả  bằng việc xác định mục tiêu muốn đạt được và rủi ro có thể chấp nhận.

          Đối với ngành nghề kinh doanh tài chính, các chuyên viên sẽ hoạt động độc lập nên thu nhập khá cao vì gồm thù lao cố định và hoa hồng. Thu nhập của ngành này dao động dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết, tuổi nghề và mối quan hệ với người trong ngành.

          2. Các loại tư vấn dịch vụ tài chính

          Để hiểu và ứng dụng tốt về đầu tư tài chính thì ngay sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hai loại tư vấn bao gồm tư vấn về tài chính cho cá nhân và cho doanh nghiệp.

          2.1. Tư vấn về tài chính cá nhân

          Tư vấn tài chính cá nhânTư vấn tài chính cá nhân

          Đây là dịch vụ tư vấn cá nhân về các loại hình tài chính và kế hoạch tài chính cụ thể, thẩm định dòng tiền, công nợ, và mục tiêu phát triển tài chính cá nhân.  Dịch vụ này giúp khách hàng có thêm thu nhập dựa vào các kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn đúng cách, đúng mục đích.

          2.2. Tư vấn dịch vụ tài chính doanh nghiệp

          Tư vấn tài chính doanh nghiệpTư vấn tài chính doanh nghiệp

          Tư vấn tài chính cho doanh nghiệp bao gồm 3 công việc cụ thể

          Dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể như: 

          • Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.
          • Xem xét các hạng mục của doanh nghiệp, đâu là hạng mục nên giữ lại để tiếp tục phát triển, đâu là hạng mục cần thay đổi hoặc hủy bỏ.
          • Tư vấn các vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh, thực hiện đề án, kế hoạch tài chính theo nhu cầu doanh nghiệp.

          3. Đối tượng cần sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính

          Tư vấn đầu tư tài chính hiệu quả phù hợp nhất với đối tượng là:

          • Những cá nhân có vốn nhàn rỗi, muốn đầu tư nhưng không rõ nên đầu tư ở đâu, làm thế nào để nâng cao vốn tài chính trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế hiện đại.
          • Những cá nhân cần tư vấn tìm nguồn vốn để giải quyết các vấn đề kinh doanh, xoay vòng dòng tiền hoặc tạo đòn bẩy tài chính.
          • Doanh nghiệp mới thành lập, các CEO Start -up.
          • Các công ty lớn đang trong giai đoạn tái cơ cấu để thay đổi chiến lược phát triển.
          • Doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao muốn tìm kiếm kế hoạch hiệu quả nhằm tối ưu hóa tối đa lợi nhuận đạt được.

          4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính

          Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Tư Vấn Tài ChínhLợi ích khi sử dụng dịch vụ Tư Vấn Tài Chính

          Dịch vụ tư vấn tài chính mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả doanh nghiệp và cá nhân

          Tư vấn liên quan đến tài chính đối với cả cá nhân và doanh nghiệp đều mang đến rất nhiều lợi ích. Đặc biệt là khi cá nhân, doanh nghiệp tìm được đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, là đơn vị chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Tiếp cận được quỹ ủy thác đầu tư ủy thác uy tín nhằm tăng trưởng dòng tiền của các nhà đầu tư.

          Cụ thể các lợi ích nổi bật là:

          • Giải đáp chi tiết và phân tích thông tin tài chính về mục đích các chiến lược đầu tư tài chính.
          • Xác minh đầy đủ các nguồn thu nhập, chi phí, kê khai và chi trả thuế, thuế môn bài.
          • Được tư vấn kế hoạch đầu tư, chiến lược quản lý tài sản ở nhiều lĩnh vực để đạt được mục tiêu tài chính mong muốn.
          • Thường xuyên được làm việc với các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ tài chính, quản lý danh mục đầu tư.
          • Lợi nhuận được cập nhật liên tục, kiểm soát nguồn vốn, lãi suất hoặc các rủi ro không mong muốn.
          • Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

          5. Công ty tư vấn tài chính ở Hồ Chí Minh

          Công ty tư vấn tài chính Tăng Tốc Việt NamCông ty tư vấn tài chính Tăng Tốc Việt Nam

          Tăng Tốc.Vn là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp về tư vấn tài chính cho mọi đối tượng khách hàng

          Xu hướng công nghệ tài chính đang phát triển và mang đến nhiều lợi nhuận nếu biết cách đầu tư hiệu quả. Vì thế các cá nhân, doanh nghiệp nên tìm đến các công ty tài chính uy tín để được tư vấn hướng đi chính xác và phù hợp nhất. Một trong những công ty tư vấn tài chính ở Hồ Chí Minh hiện nay mà khách hàng có thể lựa chọn chính là Tăng Tốc.Vn

          Những ưu điểm nổi bật mà Tăng Tốc.Vn mang đến cho khách hàng đó là:

          • Sự tận tâm trong công việc.
          • Chuyên nghiệp trong từng kế hoạch chiến lược.
          • Phân tích đầu tư chính không có rủi ro.
          • Tăng Tốc Việt Nam tự hào có đội ngũ nhân viên và chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm phong phú.
          • Nơi mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ tư vấn xuất sắc.
          • Khi sử dụng dịch vụ tại công ty tư vấn tài chính uy tín như Tăng Tốc.Vn sẽ giúp khách hàng quản lý tốt nguồn tài chính và mang về những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất.

          Trên đây là những thông tin chính xác giải đáp về toàn bộ tài chính doanh nghiệp. Hy vọng bài viết tư vấn tài chính vừa rồi đã giúp quý khách nắm được đầy đủ thông tin để có được sự lựa chọn chính xác.

          Đặt lịch hẹn với chúng tôi

          Tên của bạn (bắt buộc)

          Số Điện Thoại (bắt buộc)

          Bạn là ?Cá NhânDoanh Nghiệp

          Bạn muốn nhắn điều gì ?

          Dịch vụ của chúng tôi :

          Tư vấn tài chính cá nhân

          Tư vấn tài chính doanh nghiệp

          Tư vấn đầu tư

          Đầu Tư ủy thác

          Mua bán nợ xấu          Komentarji