Blog spletnega mesta

Slika od James Jacob
od James Jacob - četrtek, 9. julij 2020, 10:26
vidno vsem

An It support company helps us to meet our IT needs and fully automate our IT operations.One of the main features of IT support spectrum include Enhanced protection of company data and devices of our business.we will get expert solution for the technology needs and security .

Every business organization , whether big or small requires an it support . It support means all the support provided in the technological field. An efficient it support helps in making a business competitive and to curb any potential it risk. An efficient it support makes a business organization more flexible and which in turn creates high profit. There are many reasons for the importance of it support. Data management is an important duty in any it firm. So in this world of cyber attacks and data leakage , it is very important to keep the data safe. An IT infrastructure services professional helps in attaining this.An efficient it support team can provide brilliant solutions for high end technical problems. which allows you to become more effective in your job. In addition, it saves valuable hours from your important day.An


Komentarji

   
  vidno vsem

  Thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được quy định cụ thể tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Đây là quy trình thực hiện chỉ định thầu bên cạnh quy trình chỉ định thầu thông thường.

  I. Chỉ định thầu rút gọn là gì?

  Để hiểu khái niệm chỉ định thầu rút gọn là gì, trước hết, chúng ta cần làm rõ thế nào là chỉ định thầu. Chỉ định thầu là một trong 7 hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

  Trong đó, cơ quan quản lý gói thầu hoặc bên mời thầu sẽ trực tiếp lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Nhờ thế, thời gian xác định nhà thầu có thể rút gọn đáng kể. Chủ đầu tư sẽ dễ dàng đẩy nhanh tiến độ dự án và giảm bớt rủi ro, chẳng hạn như: kiến nghị trong đấu thầu, sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu…

  chỉ định thầu rút gọn là gì, quyết định chỉ định thầu rút gọn, quy định chỉ định thầu rút gọn, quy trình chỉ định thầu rút gọn, điều kiện chỉ định thầu rút gọn, chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp nào, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọnChỉ định thầu rút gọn là hình thức đấu thầu có thời gian và quy trình tiến hành nhanh gọn nhẹ

  Chỉ định thầu rút gọn là hình thức chỉ định thầu có thời gian và quy trình tiến hành nhanh gọn hơn so với thông thường. Nó được áp dụng cho những trường hợp cần triển khai gói thầu khẩn cấp, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tài sản, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng dân cư. 

  II. Quyết định, quy định chỉ định thầu rút gọn

  Chỉ định thầu rút gọn có thể áp dụng cho các gói thầu tại điểm a, khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật quốc gia. Cụ thể:

  • Gói thầu cần được triển khai ngay để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng;
  • Gói thầu cần thực hiện nhanh chóng để tránh gây nguy hại tới tài sản, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng dân cư; tránh ảnh hưởng nghiêm trọng tới công trình liền kề;
  • Gói thầu mua hóa chất, thiết bị, vật tư y tế để cấp bách thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.
  chỉ định thầu rút gọn là gì, quyết định chỉ định thầu rút gọn, quy định chỉ định thầu rút gọn, quy trình chỉ định thầu rút gọn, điều kiện chỉ định thầu rút gọn, chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp nào, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọnCác gói thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế tối đa 1 tỷ đồng cũng thuộc nhóm có thể áp dụng chỉ định thầu rút gọn

  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chỉ định thầu rút gọn còn được áp dụng cho các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, bao gồm:

  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công tối đa 500 triệu đồng.
  • Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công tối đa 1 tỷ đồng.
  • Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án, dự toán thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng. Gói thầu này cũng được quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC.

  Trong trường hợp cần đảm bảo mục tiêu quản lý và tối ưu hóa ngân sách, nhà nước vẫn khuyến khích thực hiện chỉ định thầu thông thường với các gói thầu kể trên.

  Xem thêm: Chỉ định thầu là gì?

  III. Điều kiện chỉ định thầu rút gọn áp dụng trong trường hợp nào?

  Kết hợp khoản 3 Điều 15 và Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC, ta có thể rút ra điều kiện chỉ định thầu rút gọn như sau:

  Ngoại trừ những gói thầu cần triển khai gấp để khắc phục hậu quả do nguyên nhân bất khả kháng, tránh gây nguy hại tới cộng đồng dân cư và phòng chống dịch bệnh, việc chỉ định thầu rút gọn phải đáp ứng 2 điều kiện sau: 

  • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.
  • Thời gian thực hiện chỉ định thầu từ ngày phê duyệt hồ sơ tới ngày ký kết hợp đồng tối đa là 45 ngày. Với gói thầu phức tạp và quy mô lớn, thời gian tối đa là 90 ngày.

  IV. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

  Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC đã quy định rõ về quy trình chỉ định thầu rút gọn. Trong đó, cơ quan quản lý gói thầu hoặc người có thẩm quyền sẽ xem xét và lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng đủ điều kiện.

  chỉ định thầu rút gọn là gì, quyết định chỉ định thầu rút gọn, quy định chỉ định thầu rút gọn, quy trình chỉ định thầu rút gọn, điều kiện chỉ định thầu rút gọn, chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp nào, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọnCơ quan quản lý hoặc bên mời thầu sẽ cùng với nhà thầu thương thảo về hợp đồng

  Tiếp theo, quy trình chỉ định thầu rút gọn sẽ diễn ra với 3 bước: 

  • Bước 1 – Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu: Trong dự thảo, cơ quan quản lý gói thầu hoặc bên mời thầu cần nêu rõ yêu cầu về phạm vi, nội dung, thời gian, chất lượng công việc và giá trị tương ứng.
  • Bước 2 – Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng: Các bên sẽ căn cứ vào nội dung dự thảo ban đầu để thương thảo, đi đến thống nhất và hoàn thiện hợp đồng.
  • Bước 3 – Ký kết hợp đồng: Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, cơ quan quản lý gói thầu hoặc bên mời thầu sẽ ký kết hợp đồng chính thức vào bên được chỉ định thầu.

  Với các gói thầu thuộc nhóm (1) mục II – Quy định chỉ định thầu rút gọn, thời gian kể từ ngày giao thầu đến khi hoàn tất quy trình chỉ định thầu rút gọn không được kéo dài quá 15 ngày.

  V. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu rút gọn

  Mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn hiện đã được quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:

  • Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp (Tham khảo mẫu số 01);
  • Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu mua sắm hàng hóa (Tham khảo mẫu số 02);
  • Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu (Tham khảo mẫu số 06).

  Bạn có thể tham khảo các mẫu hồ sơ TẠI ĐÂY.

  Trên đây là một số hiểu biết cơ bản về chỉ định thầu rút gọn và các quy định pháp luật liên quanHy vọng với những thông tin đã chia sẻ, bài viết của Nhà Đất Mới sẽ giúp bạn cập nhật thêm kiến thức mới hữu ích, hỗ trợ tích cực cho nhu cầu công việc.

  Nguồn: https://nhadatmoi.net/tin-tuc/chi-dinh-thau-rut-gon-la-gi.html


  Komentarji

    
   vidno vsem

   No differences were found in prescriptions, return runescape gold consultations, or referrals. Wing Commander Aftab Iqbal was of the view that BELL 412 EP helicopter had to be refueled in case of long distance flights. By August 2006, Jibbitz sales had reached $2.2 million.

   Tofu is a vegetarian source of protein that's quite inexpensive and rich in nutrients such as calcium.. Actually I am married to someone with every one of these personality traits. It feels pretty good. But, overall, I liked the Volkswagen CC more. Both realities happened, because whatever splatted, splatted..

   The productivity of inland fisheries in Washim District is 606 Kg/Ha. Czytnik kart magnetycznych polega na czytaniu tamy magnetycznej do kart kredytowych, odznaki, pozwala, przechodzi i tokeny. Consequently, of total imports of medical equipment (Rs 4500 million), more than half (Rs 2800 million) comprise locally assembled medical electronics (like X ray, ultrasound, CT scanners, patient monitoring equipment, etc.), with the remainder constituting other electronic medical products (like sterilizers, endoscope accessories etc.)..

   I spent many of the early days in tears, thinking can people want to do this? Now I can imagine giving it up any time soon.. It is also the cheapest handset in India to come with Corning Gorilla Glass 3. Despite our advanced understanding of the pathogenesis of PAH and the recent therapeutic advances, PAH still remains a fatal disease.

   RESISTANCE: 8550, 8580, 8610 SUPPORT: 8520, 8490, and 8460 Finance Ministry is expected to disburse about Rs 20,000 crore to various public sector banks in the next two months to shore up their capital base, Of this, Rs 10,000 crore would be provided to weak public sector banks which require more capital.

   We can learn from this and apply it to shore fishing, but our approach must be tweaked a bit. Best practice includes multimodal analgesia using regular paracetamol and non steroidal anti inflammatory drugs in addition to opioids. Exempelvis har egendom i NCR som Gurgaon och Noida ntt sky slungar priser medan Faridabad och Katrineholm bevittnar humungous realty utvecklingen.

   With all these components involved in the beer storing and serving process, you may be wondering whether it comes along with any risks. It also manufactures and sells the Kindle e reader and strives to offer customers the lowest prices possible through low every day product pricing and free shipping offers, including through membership in Amazon Prime.

   It's so hot outside. Just stay at home to cool down by snapping up Free 750M RS 3 gold and 150M OSRS gold at RS3gold site at 3:00 a.m. GMT on Jul.10, 2020!More https://www.rs3gold.com 

   smfree_seo828315.jpg

   Hurry to Join Special Offers for Summer for RS3 gold, RS 2007 gold and other with up to $10 off Until Jul.10!

   Long-Term-Code:RSGACC for you to buy Up to 10% off RS 2007 Account from RS3gold.com Anytime!


   Komentarji

     
    Slika od phunu ketnoi
    od phunu ketnoi - četrtek, 9. julij 2020, 10:06
    vidno vsem

    là một trang báo giải trí tin tức chia sẻ những thông tin bổ ích trên internet ,kênh youtuber mà trang web phunuketnoi.com thành lập  chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn một triệu lượt theo dõi,đây là một thương hiệu nổi tiếng chuyên hướng dẫn cách làm đẹp,công thức nấu ăn ngon mỗi ngày,bí quyết chăm sóc sức khỏe,tâm sực eva,cây thuốc quý 

    địa chỉ : Tầng 6, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.


    thông tin liên hệ :

    web : https://phunuketnoi.com/

    fanpage : https://www.facebook.com/phunuketnoicom

    youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_IBi23ZouSzQonYA7TTe7w

    twitter : https://twitter.com/phunuketnoi

    instagram : https://www.instagram.com/phunuketnoi98/

    about me : https://about.me/phunuketnoi

    tumblr : https:/phunuketnoi.tumblr.com

    500px : https://500px.com/phunuketnoi

    microsoft  :  https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phunuketnoi

    getpocket : https://getpocket.com/@phunuketnoi

    blogger : https://phunuketnoi.blogspot.com/

    wordpress : https://phunuketnoiworfpresscom.wordpress.com/

    google site : https://sites.google.com/site/phunuketnoicom

    crunchbase  : https://www.crunchbase.com/organization/phunuketnoi

    gmail : phunuketnoi@gmail.com

     


    [ Spremenjeno: četrtek, 9. julij 2020, 10:10 ]

    Komentarji

      
     Slika od Benson GAO
     od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:02
     vidno vsem

     Ess All-In-One

     PRODUCT DESCRIPTION

     Summarize

      ESS ALL IN ONE energy storage system products support PV, power grid and load three-way access. Through multi-energy input, energy utilization can be realized to the greatest extent and stable electric energy can be provided for customers. ESS ALL IN ONE consists of multi-functional energy storage bidirectional converter, lithium ion battery, industrial air conditioner, submerged fire protection, independent internal power supply, lighting and other systems. At the same time, the equipment has off-grid switching function, which can carry out multi-energy comprehensive deployment according to demand in off-grid state to form an independent micro-grid system and realize uninterrupted power supply for loads.

      ESS ALL IN ONE energy storage system is divided into container and integrated cabinet, all of which are of integrated design, and the interior is mostly of modular design, which can realize quick installation and debugging. ESS ALL IN ONE energy storage system is widely used on the power generation side, transmission side and distribution side. It has good grid adaptability and can be used together with new energy power stations to smooth the new energy generation curve and improve the new energy generation.

     APPLICATION AREA

      

     Battery

      Prismatic aluminium LFP battery cells and PACK with safety first priority design.

      The welding mode of the module adopts high-power laser penetration welding technology with low impedance and high strength to ensure the reliability of connection. IPG6000W laser + custom Busbar welding fixture equipment are adopted, with reliable welding strength and equipment welding speed as high as 80 mm/s. The battery cells are insulated and fixed with high melting point and 2000V-resistant plastic insulating supports, which fully cover the engineering plastic top cover and prevent touching and short circuit.

      High and low voltage power cables and signal wires between battery modules are connected with unique connectors, and factors such as system operating voltage, overvoltage category, pollution level and insulation materials are fully considered in the design of electrical clearance and creepage distance. The safety of battery usage is fully guaranteed.

      Solar Integrated ESS ALL-IN-ONE system for Bank center

      ESS All-In-One Indoor for Home using

      ESS All-In-One for Business center

      Integrated ESS ALL-IN-ONE system for Telecom 

      PV Integrated ESS ALL-IN-ONE system for Business center

      Power generation side Ess All-In-One 

      Distribution side Ess All-In-One

      High strength Ess All-In-One

     PRODUCT FEATURES

      Support simultaneous access of battery, power grid, PV and load.

      Modular design, easy expansion and maintenance.

      High power density, small occupied area.

      Off-grid state seamlessly switches <10ms, uninterrupted power supply.

      Flexible setting of various working modes.

      Highly Integrated Battery and PV Management System.

      With perfect converter and battery protection.

      Multiple systems can be connected in parallel, and expansion is convenient.

      Customizable design to meet different needs.

      Meet smart grid design specifications and accept grid dispatching.

      Indoor/outdoor protection grade is optional, and cycle life ≥ 5000 times.

      Support local and remote monitoring.

      Ingress Protection Grade IP54, suitable for outdoor harsh environment.

      

     Dynamic environment monitoring unit

     The Dynamic environment monitoring unit is a network monitoring system developed by our company for energy storage system, which integrates equipment monitoring and Dynamic environment expansion, and truly realizes modular management of all energy storage components. The system adopts the most secure Linux system platform and has the functions of IP visual management and one-touch configuration. At the same time, it has a unified management platform, which can make the energy storage system run automatically and realize 24-hour unattended operation. When any monitoring subsystem is abnormal, the system will alarm in time and inform the administrator automatically.

      

     Fire fighting

     To ensure the absolute safety of the energy storage system, our company has formulated a complete solution for all Life cycle early warning and intelligent fire fighting of the energy storage system. Fully submerged tank type heptafluoropropane automatic fire extinguishing system is adopted. Fire detectors are installed at the top of ESS All in one space and inside battery holder. All detectors perform logical OR, i.e. one detector detects a fire, i.e. it detects a fire in the energy storage station and automatically starts the fire extinguisher in conjunction. At the same time, a pressure relief port is reserved and installed in the product to balance the pressure difference inside and outside the station when the gas fire extinguisher is started, thus ensuring the safety of the system in all directions.

      

     EMS Control Module

     EMS control module is the control center of the whole ESS All in one energy storage system, which can realize power distribution of the energy storage system and management of the energy storage battery system and internal equipment (PCS, air conditioning, entrance guard, fire fighting, etc.). At the same time, it can monitor and manage PV, wind power, diesel and other energy sources connected to ESS All in one system.

      

     EMS system can realize the interconnection among low-speed serial bus, field bus network and high-speed Ethernet to build a high-speed, reliable and open communication network. Energy storage control strategies can be operated to realize various control strategies such as peak cut, smoothing of new energy output, grid frequency modulation, etc. It can monitor the running status of the on-site energy storage system and play the role of communication management for the superior control system. To realize all-round control of the energy storage system.


     Komentarji

       
      Slika od Benson GAO
      od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:02
      vidno vsem

      Commercial ESS Lithium-ion Battery System

      PRODUCT DESCRIPTION

       Systems are flexibly configured to support various capacity and voltage request

       The battery module consists of prismatic aluminum LFP cells which can be flexibly connected in series or parallel according to requirements

       Touch screen display monitoring the state of the system and each battery cell

       Equipped with adaptive equalization BMS, CAN and RS485 communication

      APPLICATION AREA

       Frequency Regulation, Peak Load Shifting, UPS, Movable Power Station

       Lithium iron phosphate battery Energy Storage System for UPS

       LFP battery Energy Storage System for Data Center

       Lithium-Ion Battery Energy Storage System for Telecom

       Li-Ion Battery Energy Storage System for Business Center

       Lithium iron phosphate Battery system for Hospital

       Lithium iron phosphate Battery Pack for Home using

       High C-Rate LFP Battery System for Subway

       High C-Rate Li-Ion Battery System for Train Station

       Integrated Lithium-ion Battery System for Grid connection

       Integrated Lithium iron phosphate Battery System for Off-grid connection

       Integrated Li-Ion Battery System for PV system

       Integrated Battery System for Solar system

       Multifunctional Battery System for Multifunctional PCS

       Lithium iron phosphate battery with BMS for Wind turbine

       Lithium-Ion Battery system with BMS for State Grid

       Lithium-Ion Battery Cabinet with BMS for Energy Storage system

       Lithium-Ion Battery Rack with BMS for Warehouse Backup power supply

       High C-Rate Lithium-Ion Battery System

       

      PRODUCT FEATURES

       Outstanding C-Rate performance, Available up to 2C charge and 4C discharge

       Compared  with lead-acid battery, less volume, less weight, longer life cycle, much less capacity needed to fit 15-30 minutes discharge applications

       Modular system with standard modules convenient for maintenance  and expansion

       Systems parallelizable


      Komentarji

        
       Slika od Benson GAO
       od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:02
       vidno vsem

       High C-Rate LFP Battery System

       PRODUCT DESCRIPTION

        Systems are flexibly configured to support various capacity and voltage request

        The battery module consists of prismatic aluminum LFP cells which can be flexibly connected in series or parallel according to requirements

        Touch screen display monitoring the state of the system and each battery cell

        Equipped with adaptive equalization BMS, CAN and RS485 communication

       APPLICATION AREA

        Frequency Regulation, Peak Load Shifting, UPS, Movable Power Station

        Lithium iron phosphate battery Energy Storage System for UPS

        LFP battery Energy Storage System for Data Center

        Lithium-Ion Battery Energy Storage System for Telecom

        Li-Ion Battery Energy Storage System for Business Center

        Lithium iron phosphate Battery system for Hospital

        Lithium iron phosphate Battery Pack for Home using

        High C-Rate LFP Battery System for Subway

        High C-Rate Li-Ion Battery System for Train Station

        Integrated Lithium-ion Battery System for Grid connection

        Integrated Lithium iron phosphate Battery System for Off-grid connection

        Integrated Li-Ion Battery System for PV system

        Integrated Battery System for Solar system

        Multifunctional Battery System for Multifunctional PCS

        Lithium iron phosphate battery with BMS for Wind turbine

        Lithium-Ion Battery system with BMS for State Grid

        Lithium-Ion Battery Cabinet with BMS for Energy Storage system

        Lithium-Ion Battery Rack with BMS for Warehouse Backup power supply

        High C-Rate Lithium-Ion Battery System

        

       PRODUCT FEATURES

        Outstanding C-Rate performance, Available up to 2C charge and 4C discharge

        Compared  with lead-acid battery, less volume, less weight, longer life cycle, much less capacity needed to fit 15-30 minutes discharge applications

        Modular system with standard modules convenient for maintenance  and expansion

        Systems parallelizable


       Komentarji

         
        Slika od Benson GAO
        od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:02
        vidno vsem

        High C-Rate LFP Battery System

        PRODUCT DESCRIPTION

         Systems are flexibly configured to support various capacity and voltage request

         The battery module consists of prismatic aluminum LFP cells which can be flexibly connected in series or parallel according to requirements

         Touch screen display monitoring the state of the system and each battery cell

         Equipped with adaptive equalization BMS, CAN and RS485 communication

        APPLICATION AREA

         Frequency Regulation, Peak Load Shifting, UPS, Movable Power Station

         Lithium iron phosphate battery Energy Storage System for UPS

         LFP battery Energy Storage System for Data Center

         Lithium-Ion Battery Energy Storage System for Telecom

         Li-Ion Battery Energy Storage System for Business Center

         Lithium iron phosphate Battery system for Hospital

         Lithium iron phosphate Battery Pack for Home using

         High C-Rate LFP Battery System for Subway

         High C-Rate Li-Ion Battery System for Train Station

         Integrated Lithium-ion Battery System for Grid connection

         Integrated Lithium iron phosphate Battery System for Off-grid connection

         Integrated Li-Ion Battery System for PV system

         Integrated Battery System for Solar system

         Multifunctional Battery System for Multifunctional PCS

         Lithium iron phosphate battery with BMS for Wind turbine

         Lithium-Ion Battery system with BMS for State Grid

         Lithium-Ion Battery Cabinet with BMS for Energy Storage system

         Lithium-Ion Battery Rack with BMS for Warehouse Backup power supply

         High C-Rate Lithium-Ion Battery System

         

        PRODUCT FEATURES

         Outstanding C-Rate performance, Available up to 2C charge and 4C discharge

         Compared  with lead-acid battery, less volume, less weight, longer life cycle, much less capacity needed to fit 15-30 minutes discharge applications

         Modular system with standard modules convenient for maintenance  and expansion

         Systems parallelizable


        Komentarji

          
         Slika od Benson GAO
         od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:01
         vidno vsem

         LFP battery with BMS

         PRODUCT DESCRIPTION

          The battery module consists of 12 prismatic aluminum LFP cells in series

          Single cell capacity 271AH, energy density 165Wh/kg

          Touch screen display monitoring the state of the system and each battery cell

          Equipped with 3 layers  adaptive equalization BMS,  CAN and RS485 communication

         APPLICATION AREA

          Utility and Commercial ESS, UPS

          Lithium iron phosphate Battery Rack for Data Center

          Lithium iron phosphate Battery Cabinet for Telecom

          Lithium-Ion Battery Rack for Business Center

          Lithium-Ion Battery Cabinet for Home using

          Li-Ion Battery Cabinet for Hospital

          Commercial ESS Lithium-ion Battery System for Commercial Center

          LFP Battery system for Subway

          LFP Battery Cabinet for Train Station

          High Energy LFP Battery System for PV system

          High Energy Li-Ion Battery System for Solar system

          Li-Ion Battery with BMS for Wind turbine

          Li-Ion Battery Rack with BMS for State Grid

          Li-Ion Battery Cabinet with BMS for ESS

          LFP Battery system with BMS for Backup power supply

          LFP Battery Rack with BMS for Hydroelectric power generation

          High Energy Lithium-ion Battery System for Off-grid connection

          Utility High Energy Lithium-ion Battery System for Grid connection

          Reliability Lithium-ion Battery System for Super Market

         PRODUCT FEATURES

          Battery cells with industry-leading energy density and reliability.

          The maximum loaded capacity of a 40FT container can be more than 4MW

          Equipped with adaptive equalization BMS, display screen, CAN and RS485 communication

          Modular system with standard modules convenient for maintenance and expansion

          Systems parallelizable


         Komentarji

           
          Slika od Benson GAO
          od Benson GAO - četrtek, 9. julij 2020, 10:01
          vidno vsem

          Lithium-Ion Battery system with BMS

          PRODUCT DESCRIPTION

           The battery module consists of 12 prismatic aluminum LFP cells in series

           Single cell capacity 271AH, energy density 165Wh/kg

           Touch screen display monitoring the state of the system and each battery cell

           Equipped with 3 layers  adaptive equalization BMS,  CAN and RS485 communication

          APPLICATION AREA

           Utility and Commercial ESS, UPS

           Lithium iron phosphate Battery Rack for Data Center

           Lithium iron phosphate Battery Cabinet for Telecom

           Lithium-Ion Battery Rack for Business Center

           Lithium-Ion Battery Cabinet for Home using

           Li-Ion Battery Cabinet for Hospital

           LFP Battery system for Subway

           LFP Battery Cabinet for Train Station

           High Energy LFP Battery System for PV system

           High Energy Li-Ion Battery System for Solar system

           Li-Ion Battery with BMS for Wind turbine

           Li-Ion Battery Rack with BMS for State Grid

           Li-Ion Battery Cabinet with BMS for ESS

           LFP Battery system with BMS for Backup power supply

           LFP Battery Rack with BMS for Hydroelectric power generation

           High Energy Lithium-ion Battery System for Off-grid connection

           Utility High Energy Lithium-ion Battery System for Grid connection

           Commercial ESS Lithium-ion Battery System for Commercial Center

           Reliability Lithium-ion Battery System for Super Market

          PRODUCT FEATURES

           Battery cells with industry-leading energy density and reliability.

           The maximum loaded capacity of a 40FT container can be more than 4MW

           Equipped with adaptive equalization BMS, display screen, CAN and RS485 communication

           Modular system with standard modules convenient for maintenance and expansion

           Systems parallelizable

           


          Komentarji