Blog spletnega mesta

vidno vsem

 1. Pridobiti čim  več (vsaj tri) različnih, raznovrstnih dokazov o učenju učencev. Npr.
  1. poslana preslikana gradiva, ki so jih morali prepisati;
  2. poslane rešitve nalog;
  3. komentiranje in ocenjevanje pripravljenih gradiv s strani učitelja.
 2. Pridobiti čim več različnih dokazov o znanju učencev pri čimer naj bodo zastopane vse ali pa vsaj večina taksonomskih ravni znanja. Npr.
  1. pomoč sošolcev;
  2. rešitve zastavljenih nalog;
  3. ocenjevanje izdelkov sošolcev.
 3. Pridobiti tudi dokazila s področja krepitve in razvoja  kompetenc, ki omogočajo posledično spremenjena ravnanja in nazor učencev. Npr.
  1. uporaba IKT-ja;
  2. kritično razmišljanje;
  3. zastavljanje novih problemov, ...

Težje je pridobivanje dokazov na daljavo kot spremljanje napredka v živo. 


Komentarji

   
  vidno vsem

  Osnutek kriterijev za uspešno pridobivanje raznovrstnih dokazov:

  - Formativno spremljanje - vključevanje učencev pri oblikovanju učnega procesa (kriteriji, osebni cilji, samovrednotenje ...).

  - Učencem bo omogočeno, da podajo povratno informacijo o pridobljenem znanju na način, ki jim najbolj ustreza. Kvalitativne povratne informacije s strni učencev.

  - Pri ocenjevanju znanja bo ugotovljeno v kolikšni meri dosega določene standarde.

  - Podana bo ustrezna ocena.  [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 18:13 ]

  Komentarji

    
   Slika Daša Rak
   od Daša Rak - ponedeljek, 9 november 2020, 15:07
   vidno vsem

   Uspešna bom, če bom pridobila dokaze od vseh učencev. 

   Komentarji

     
    Slika Vesna Maršič
    od Vesna Maršič - ponedeljek, 9 november 2020, 15:06
    vidno vsem

    Pri pouku naravoslovja, kemije in biologije vključim izdelovanje različnih modelov, kot dokaz o razumevanju snovi.

    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     Slika Ana Sedmak
     od Ana Sedmak - ponedeljek, 9 november 2020, 15:06
     vidno vsem

     Pri svojem pouku bi lahko uporabila še aplikacije, s katerimi bi učenci ustvarjali zgodbice, stripe, miselne vzorce, kartice in podobno (npr. Show and Tell, Flashcards, MindMeister in Storybird). S pomočjo teh aplikacij bi lahko učenci predstavili različne dogodke in kaj doživljajo v teh dogodkih (npr. kako se počutijo pri pouku na daljavo). S pomočjo aplikacije Flashcards in MindMeister pa predstavili svoje predznanje/znanje ter ga utrdili. Uporabljala bi lahko tudi Moodle in ustvarila spletno učilnico, predvsem z interaktivnimi vsebinami. Težavo pa vidim predvsem v tem, da imam učence/dijake različnih starosti in iz različnih šol, kar predstavlja izziv. 

     Ob pregledu različnih orodij razmišljam tudi to, da je pomembno, da učencev ne zasujemo z različnimi aplikacijami. Najbolje bi bilo, da poiščemo eno ali dve aplikaciji ali dve orodji, ki zajemata čim več različnih načinov pridobivanja dokazov. Prav tako bi morali biti previdni z uporabo družbenih omrežij, ki so tudi omenjena na Pedagoškem kolesu, saj imajo omejeno ali prepovedano uporabo do določene starosti otrok/mladostnikov, hkrati pa se z njimi hitro približamo zasebnosti otroka/mladostnika in se s tem izgubljajo profesionalne meje. Težave imamo lahko tudi pri tem, da se naš učenec bolj osredotoča na svoj profil kot pa na naše zbiranje dokazov. O tem sem predvsem razmišljala, ko sem spoznavala različna orodja za pridobivanje dokazov. 

     Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
     [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:07 ]

     Komentarji

       
      Slika Suzana Deutsch
      od Suzana Deutsch - ponedeljek, 9 november 2020, 15:04
      vidno vsem

      Večkrat sem uporabljala Kahoot za preverjanje znanja. 

      Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

      Komentarji

        
       Slika Nataša Šircelj
       od Nataša Šircelj - ponedeljek, 9 november 2020, 15:04
       vidno vsem

       Napredek učencev bom spremljala z nadzorom aktivnosti v spletni učilnici, s kratkimi testi preverjanja znanja, s komunikacijo, s pregledovanjem zapiskov v zvezku in DZ, s pogovorom na videokonferencah,...

       Komentarji

         
        Slika Suzana Deutsch
        od Suzana Deutsch - ponedeljek, 9 november 2020, 15:03
        vidno vsem

        Jaz sem že večkrat uporabila aplikacijo Kahoot, bom pa poskusila Flashkard in tudi Prezi.

        Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

        Komentarji

          
         Slika Janja Radaš
         od Janja Radaš - ponedeljek, 9 november 2020, 15:03
         vidno vsem

         Pri pridobivanju dokazov o učenju in znanju učencev sem uspešna, ko najdemo problem posameznega učenca ali skupine učencev, poiščemo rešitev in ga uspešno tudi rešimo.

         Komentarji

           
          Slika Viktorija Šijanec
          od Viktorija Šijanec - ponedeljek, 9 november 2020, 15:03
          vidno vsem

          Pri predmetu geografija uporabljajo dijaki orodje PREZI.

          Komentarji