Blog spletnega mesta

vidno vsem

Jaz menim, da bom uspešna pri prodobivanju dokazov in znanju učence, ko bom jasno zastavila cilje (kaj morajo znati dijaki). Dijake je potrebno obvestit o načino zbiranja dokazov. Izbran način je potrebno preverit, da vidimo če vsi dijaki razumejo. Poleg pisne in ustne ocene menim, da je pomembno tudi sprotno preverjanje s pomojčo delovnih listov, kvizov,... Potrebno je spremljati sodelovanje vsakega posameznega dijaka pri vseh urah. To dosežem tako, da mi pošljejo zapiske ure.

Komentarji

   
  Slika iva pigac
  od iva pigac - ponedeljek, 9 november 2020, 15:13
  vidno vsem

  Uprabljam spletno učilnico Google  za teste pa  Google Forms.

  Komentarji

    
   Slika Irena Latin
   od Irena Latin - ponedeljek, 9 november 2020, 15:13
   vidno vsem

   Za učence 1. in 2. razreda, ki jih poučujem, imajo veliko vlogo pri zbiranju dokazov o učenju, njihovi starši. Ti so mi spomladi pošiljali fotografije zapiskov in ilustracij iz zvezkov in delovnih zvezkov, fotografije izdelkov  in svojih otrok ob izdelku (med izdelovanjem in ob zaključku) in videoposnetke športnih dejavnosti. Tako, da je potrebno predvsem staršem predstaviti kriterije, s katerimi dokažejo, da se otrok res uči, dela po navodilih za šolo.

   Spomladi so mi te dokaze pošiljali na e-mail, zdaj mi jih bodo pa v spletne učilnice.

   Irena Latin


   Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
   [ Spremenjeno: petek, 13 november 2020, 05:14 ]

   Komentarji

     
    Slika Andreja Vertič
    od Andreja Vertič - ponedeljek, 9 november 2020, 15:13
    vidno vsem

    Ker poučujem v 1. razredu, se mi zdijo vse te aplikacije pretežke za moje učence. Mogoče bi lahko uporabili Kahoot in MindMeister.

    Komentarji

      
     Slika Simona Munda
     od Simona Munda - ponedeljek, 9 november 2020, 15:11
     vidno vsem

     Za vnos dokazov uporabljam aplikacijo Kahoot.

     Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

     Komentarji

       
      Slika Manica Pukšič Gomboši
      od Manica Pukšič Gomboši - ponedeljek, 9 november 2020, 15:10
      vidno vsem

      Za zbiranje dokazov zaenkrat uporabljam oddaj nalogo, kamor učenci oddajo svoje opravljene naloge.

      Komentarji

        
       Slika Simona Turk
       od Simona Turk - ponedeljek, 9 november 2020, 15:10
       vidno vsem

       Moj predmet je take narave, da lahko dokaze o znanju učencev pridobim le na videosrečanjih, ko učenci v živo pokažejo izvedbo nekega elementa. Drugi način pa je zbiranje posnetkov, ko se učenci sami posnamejo in pošljejo ta posnetek učitelju, ki ga nato lahko komentira in popravlja napake pri izvedbi.

       Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
       [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 19:10 ]

       Komentarji

         
        Slika Dragica Pešaković
        od Dragica Pešaković - ponedeljek, 9 november 2020, 15:10
        vidno vsem

        - izdelan izdelek po načrtu

        - sodelovanje v skupini

        Komentarji

          
         Slika Barbara Jevšnik
         od Barbara Jevšnik - ponedeljek, 9 november 2020, 15:08
         vidno vsem

         Uporabila bi lahko storybird, kahoot, photomath, animotovideomaker..

         Komentarji

           
          vidno vsem

          1. Pridobiti čim  več (vsaj tri) različnih, raznovrstnih dokazov o učenju učencev. Npr.
           1. poslana preslikana gradiva, ki so jih morali prepisati;
           2. poslane rešitve nalog;
           3. komentiranje in ocenjevanje pripravljenih gradiv s strani učitelja.
          2. Pridobiti čim več različnih dokazov o znanju učencev pri čimer naj bodo zastopane vse ali pa vsaj večina taksonomskih ravni znanja. Npr.
           1. pomoč sošolcev;
           2. rešitve zastavljenih nalog;
           3. ocenjevanje izdelkov sošolcev.
          3. Pridobiti tudi dokazila s področja krepitve in razvoja  kompetenc, ki omogočajo posledično spremenjena ravnanja in nazor učencev. Npr.
           1. uporaba IKT-ja;
           2. kritično razmišljanje;
           3. zastavljanje novih problemov, ...

          Težje je pridobivanje dokazov na daljavo kot spremljanje napredka v živo. 


          Komentarji