Blog spletnega mesta

Slika Mateja Šebart
od Mateja Šebart - ponedeljek, 9 november 2020, 15:31
vidno vsem

Zaenkrat uporabljam aplikacijo Kahoot in nekatere spletne kvize, ki so narejeni na določeno temo. Bom pa verjetno še uporabila Flashcards delux, Show and tell, dijake pa bom spodbudila k uporabi Animoto video maker-ja.

Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

Komentarji

   
  Slika Mateja Hleb
  od Mateja Hleb - ponedeljek, 9 november 2020, 15:29
  vidno vsem

  Ko razmišljam o pridobivanju dokazov o učenju, se moram sprva ustaviti na začetku -kako podati učno vsebino, kakšne metode dela bom uporabila, kako bodo pri učnem procesu sodelovali učenci, sodelovanje učencev pri oblikovanju kriterijev uspešnosti. Ko najprej upoštevam vse to, lahko razmišljam o pridobivanju dokazov. 

  Pri pridobivanju raznovrstnih dokazov o učenju in znanju učencev bom uspešna takrat, ko bom:

  - učni proces oblikovala tako, da bodo učenci aktivni pri učenju (pouku), 

  - spodbudila učence k oblikovanju kriterijev uspešnosti, 

  - uporabila različne metode dela, 

  - ves čas med procesom učenja usmerjala učence in jim nudila  konkretno povratno informacijo, 

  - večkrat zbirala dokaze o učenju in znanju neke teme.


  Komentarji

    
   Med pisanimi.
   od Janja Čerpes - ponedeljek, 9 november 2020, 15:27
   vidno vsem

   Učenec se odziva z objavami v forumu, klepetu.

   Pravočasno oddaja naloge (video, avdio posnetki, ppt predstavitve).

   Rešuje kvize za sprotno utrjevanje znanja.

   Postavlja vprašanja v klepetalnici med sošolci in učitelju.

   Sledi objavam in obveznostim.


   [ Spremenjeno: četrtek, 12 november 2020, 13:40 ]

   Komentarji

     
    Slika metka umek
    od metka umek - ponedeljek, 9 november 2020, 15:27
    vidno vsem

    uporabila bi Prezi

    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     Slika Leon Pernat
     od Leon Pernat - ponedeljek, 9 november 2020, 15:27
     vidno vsem

     Dokaze pridobivam na več načinov:

     - pogovor o rešitvi določenega problema,

     - reševanju nalog na vajah

     Komentarji

       
      Slika Anja Janež
      od Anja Janež - ponedeljek, 9 november 2020, 15:26
      vidno vsem

      Pri pouku bi lahko uporabila aplikacije Kahoot!, Show and tell.

      Komentarji

        
       Slika Simeona Rakun
       od Simeona Rakun - ponedeljek, 9 november 2020, 15:25
       vidno vsem

       Kdaj bom uspešen:

       - ko bo večina dijakov uspešno opravila zastavljene cilje

       - ko bo večina dijakov aktivno sodelovala, odgovarjala in opravljala naloge

       - ko bodo tudi tisti, ki še niso sodelovali, pričeli z opravljanjem nalog. 

       Komentarji

         
        Slika Kristina Škrlj Trošt
        od Kristina Škrlj Trošt - ponedeljek, 9 november 2020, 15:25
        vidno vsem

        Mislim, da bom uspešna pri pridobivanju raznovrstnih dokazov o učenju in znanju učencev, ko bom vključila učence v sam proces postavljanja kriterijev za uspešnost.

        Komentarji

          
         Slika alenka znidar
         od alenka znidar - ponedeljek, 9 november 2020, 15:25
         vidno vsem

         Kriteriji in dokazi, ki so bili predstavljeni so zelo zanimivi. Tehnike pa so zelo zahtevne in menim, da sedaj ko imamo ogromno dela na daljavo, ni časa pa preizkušanje novih tehnik.

         Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

         Komentarji

           
          Slika metka umek
          od metka umek - ponedeljek, 9 november 2020, 15:25
          vidno vsem

          - učenec prepozna pravilno gibanje in ritem

          - učenec približa svoje gibanje pravilnemu


          Komentarji