Blog spletnega mesta

Slika Polona Rajher
od Polona Rajher - ponedeljek, 9 november 2020, 15:40
vidno vsem

Dijaki mi pošljejo svoje posnetke, recimo plesa. Trenutno se recimo učimo ljudske plese in na posnetku lahko vidim, kako je dijak osvojil novo znanje.

Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

Komentarji

   
  Slika Danijela Brložnik
  od Danijela Brložnik - ponedeljek, 9 november 2020, 15:40
  vidno vsem

  • vsi dijaki oddajo dokaze,
  • iz pridobljenih dokazov vidim, da so dijaki pravilno razumeli navodila,
  • na podlagi dokazov lahko presodim o usvojeni snovi oz. primanjkljajih,
  • za pregled ne potrebujem preveč časa,
  • imam pregledno evidenco oddanih dokazov in njihovih ocen

  Načeloma bi lahko uspešno uresničila v praksi vse navedene kriterije, po drugi strani pa bi pri vseh potrebovala še dodatno znanje oziroma izkušnje.

  [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 18:41 ]

  Komentarji

    
   Slika Saša Šeško
   od Saša Šeško - ponedeljek, 9 november 2020, 15:38
   vidno vsem

   Pri pouku bom uporabila spletno orodje Kahoot za oblikovanje kviza za učence.

   Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

   Komentarji

     
    Slika Daša Rak
    od Daša Rak - ponedeljek, 9 november 2020, 15:38
    vidno vsem

    Uporabila bi kahoot za kviz preverjanje znanja. 

    Komentarji

      
     vidno vsem

     Pri pridobivanju raznovrstnih dokazov bom uspešna, ko bom lahko enostavno in jasno preverila cilje, ki sem si jih zastavila za določeno uro ali učni sklop. Prav tako bom uspešna pri tem, če bom lahko pri tem tudi dajala kvalitetno povratno informacijo

     Dokazi so lahko izdelki, kar sem sama do sedaj najbolj uporabljala. Pri tem uporabljam različne metode in orodja (spletni kvizi, orodja v spletni učilnici, pisanje povedi ali sestavkov; govorni nastopi; izdelovanje miselnih vzorcev ...).

     Lahko so pogovori, kar tudi pri jeziku pogosto opravljam (postavljanje vprašanj in odgovorov oz. dajanje novih primerov).

     Lahko gre za opazovanja, kar sem tudi že uporabljala - dijaki so pripravili filmčke na določeno temo (recept, predstavitev...).

     [ Spremenjeno: petek, 13 november 2020, 17:49 ]

     Komentarji

       
      Slika Valerija Kosmač
      od Valerija Kosmač - ponedeljek, 9 november 2020, 15:38
      vidno vsem

      Še kar znam uporabljati: videokonference, ocenjevanje vseh vrst nalog na daljavo, kvizi

      ne znam uporabljati delavnic, ko bom imela čas se mogoče posvetim tudi tej temi.

      Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
      [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 16:50 ]

      Komentarji

        
       Slika Sergej Kapus
       od Sergej Kapus - ponedeljek, 9 november 2020, 15:37
       vidno vsem

       Pisne naloge, pogovor z dijakom prek videozveze, zbiranje dijakovih komentarjev, odgovori na kratek vprašalnik.

       [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:38 ]

       Komentarji

         
        Slika Polona Rajher
        od Polona Rajher - ponedeljek, 9 november 2020, 15:37
        vidno vsem

        Dijaki mi pošljejo svoje posnetke, recimo plesa. Trenutno se recimo učimo ljudske plese in na posnetku lahko vidim, kako je dijak osvojil novo znanje.

        Komentarji

          
         vidno vsem

         Kriteriji uspeha pri pridobivanju raznovrstnih dokazov o učenju in znanju učencev so:

         - dobro načrtovana učna ura,

         - opazovanje učencev, 

         - sprotno podajanje povratnih informacij,

         - formativno ocenjevanje, 

         - dobro pripravljeni kriteriji za ocenjevanje.


         Komentarji

           
          Slika Tatjana Zamrnik
          od Tatjana Zamrnik - ponedeljek, 9 november 2020, 15:36
          vidno vsem

          Menim, da je uspešno pridobivanje dokazov odvisno najprej od izbire (katero orodje sem izbrala za preverjanje doseganja nekega cilja). V prvi vrsti morajo biti cilji učenja ter kriteriji uspešnosti povedani/napisani jasno in tako razumljivi učencem. Torej, oni vedo, da bodo uspešni, ko bodo...Verjetno je torej ključnega pomena izbira orodja.

          Osnove spletne učilnice so mi jasne, bi pa potrebovala več znanja še za bolj suvereno rabo kviza in mogoče tudi delavnice. Uporabila pa bi tudi že lahko forum.

          [ Spremenjeno: sobota, 14 november 2020, 08:49 ]

          Komentarji