Blog spletnega mesta

Slika Nina Lazar
od Nina Lazar - ponedeljek, 9 november 2020, 15:45
vidno vsem

Ne poznam tega programa in bi ga rada bolje spoznala.

Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
[ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:45 ]

Komentarji

   
  Slika Darija Golob Malenšek
  od Darija Golob Malenšek - ponedeljek, 9 november 2020, 15:44
  vidno vsem

  Aplikacija, ki jo vključujem v pouk na daljavo je Kahoot. Uporabna je za sprotno preverjanje znanja, omogoča različne možnosti, od izbir do dopolnitev. Vključi se lahko tudi t. i. anketno vprašanje. Diajkom je všeč, sploh če se rešuje v zoomu, torej med poukom.

  Seveda ne omogoča daljšega, esejskega razmišljanja, zadosti pa osnovnim minimalnim standardom predmeta.

  Komentarji

    
   vidno vsem

   - uspešna bom :

   1. ko bom učencem ponudila dovolj širok nabor aktivnosti s katerimi bodo na različne načine lahko dokazali, izkazali usvojeno znanje

   2. ko bom z učenci skupaj izdelala kriterije uspešnosti za posamezno nalogo, saj če bodo aktivno vključeni, se bodo potem za znanje bolj potrudili in bodo bolj motivirani

   3. ko bom učence opazovala, poslušala, snemala

   - ko bom dala učencem sprotno povratno informacijo in jih bom vključila v samovrednotenje ali medvrstniško vrednotene.

   [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:45 ]

   Komentarji

     
    Slika Miran Jelen
    od Miran Jelen - ponedeljek, 9 november 2020, 15:43
    vidno vsem

    Uporabna se mi je zdela aplikacija Moodle.

    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     vidno vsem

     Predvsem Kahoot za preverjanje osvojenega znanja.

     Komentarji

       
      Slika Barbara Miholič
      od Barbara Miholič - ponedeljek, 9 november 2020, 15:43
      vidno vsem

      Pri svojem delu lahko uporabljam vsa orodja, ki jih ponuja okolje moodle. Največ se poslužujem videokonferenc, oddaje nalog ter foruma. Vključila bom še različne interaktivne vsebine H5P.

      Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

      Komentarji

        
       Slika Jasna Dobnik
       od Jasna Dobnik - ponedeljek, 9 november 2020, 15:42
       vidno vsem

       Pri pouku bi lahko uporabila aplikacijo Show and tell, Kahoot, Voice Thread. 

       Komentarji

         
        Slika Jadviga Stopar
        od Jadviga Stopar - ponedeljek, 9 november 2020, 15:40
        vidno vsem

        Mindmeister

        Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

        Komentarji

          
         Slika Nina Dolar
         od Nina Dolar - ponedeljek, 9 november 2020, 15:40
         vidno vsem

         Pri pouku uporabljam že preverjene aplikacije (eAsistent-Xooltime, Zoom). Zanimiva aplikacija za uporabo mi je Moodle.

         Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

         Komentarji

           
          Slika Aleksandra Bačič
          od Aleksandra Bačič - ponedeljek, 9 november 2020, 15:40
          vidno vsem

          Jaz bi pri svojem delu uporabila Show and Tell in Kahoot.

          Komentarji