Blog spletnega mesta

Slika Jure Kuhar
od Jure Kuhar - ponedeljek, 9 november 2020, 13:21
vidno vsem

Za pridobivanje dokazov uporabljam Office-ove aplikacije o365 (Word, Excel, Forms), uporabljal pa sem že Kahoot. Dijaki so posneli in objavili videoposnetke, pripravili predstavitve (Prezi, PowerPoint ...).

Uporabljal sem že tudi kvize v Moodlu.

Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

Komentarji

   
  vidno vsem

  Menim, da bom uspešna pri pridobivanju raznovrstnih dokazov o učenju in znanju učencev,  v primeru da bodo dijaki seznanjeni z cilji predmeta oz vsebin, saj bodo na ta način videli smisel v reševanju določenih nalog. Dokaze o znanju pridobivam s pomočjo oddanih zadolžitev (delovni listi, kratki sestavki) in tudi v času videokonferenc, s sprotnim preverjanjem znanja in razumevaja snovi.

  [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 16:09 ]

  Komentarji

    
   Slika mojca baloh
   od mojca baloh - ponedeljek, 9 november 2020, 13:11
   vidno vsem

   Pri MAT bi lahko uporabili naslednja orodja: PhotoMath, Mind Meister, Kahoot.

   Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

   Komentarji

     
    Slika Tanja Klepec
    od Tanja Klepec - ponedeljek, 9 november 2020, 13:04
    vidno vsem

    Pri svojem predmetu (nemščina) bi lahko uporabila naslednje aplikacije: Prezi, Show and Tell, PhotoMath, MindMeister, Storybird, Kahoot, Voice Thread.

    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     Slika Silva Vlašič
     od Silva Vlašič - ponedeljek, 9 november 2020, 13:00
     vidno vsem

     Pri svojem predmetu bi uporabila aplikacije: Prezi, PhotoMath, MindMeister, Kahoot, Show and Tell, Flashcards Deluxe.

     Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

     Komentarji

       
      vidno vsem

      Careprost eye drops are used to reduce eye pressure in adults with glaucoma and high blood pressure. This drug works by helping the flow of fluid from the inside of the eye into the blood. careprost belongs to a group of drugs called prostaglandin analogues. careprost eye drops increases the amount of fluid in the bloodstream from inside the eye so that it increases the pressure in the eye. Take this medicine regularly as prescribed by your doctor and if you stop taking this medicine, your eye pressure will not be controlled.

      To know vidalista tablet deatils click below :


      Komentarji

        
       Slika Katja Bolko
       od Katja Bolko - ponedeljek, 9 november 2020, 12:40
       vidno vsem

       Pri pouku bi lahko uporabila naslednja učna okolja: Moodle Easistent in Office. Pravzaprav bi se dalo glede na videno tudi še kaj drugega, a mi je manj znano.

       Komentarji

         
        vidno vsem

        Legenda: 

        • Zelena barva = kriteriji, ki bi jih uspešno uresničila v praksi 
        • Rdeča barva = kriteriji, pri katerih bi potrebovala še dodatno znanje oziroma izkušnje

        Razredna stopnja (prisotnost staršev se razlikuje glede na starost, zmožnost in samostojnost učencev): 

        1. Učenec preko staršev odgovori na moje sporočilo (npr. Kaj si počel med počitnicami?). 
        2. Učenec preko staršev poda povratno informacijo (npr. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Kaj bi si še želel početi?). 
        3. Učenec aktivno sodeluje na videokonferenci (npr. ob pomoči svojih staršev). 
        4. Starši napišejo povratno informacijo o učenčevem delu (npr. Kako uspešen je bil učenec pri izvajanju vaje čuječnosti?). 
        5. Starši pošljejo izdelek ali sliko izdelka, ki ga je učenec ustvaril pri različnih aktivnostih (npr. risanje čustev).

        Predmetna stopnja/Srednja šola: 

        1. Učenec/dijak odgovori na moje sporočilo (npr. napiše povratne informacije). 
        2. Učenec/dijak piše, ko potrebuje pomoč (npr. ko ne zna rešiti domače naloge). 
        3. Učenec/dijak aktivno sodeluje na videokonferenci (npr. postavlja vprašanja). 
        4. Učenec/dijak pošlje sliko/datoteko izdelka (npr. rešene dodatne naloge). 
        5. Učenec/dijak oceni svoje učenje pri pouku na daljavo (npr. s pomočjo 5-stopenjske lestvice).
        6. Učenec/dijak oceni intenziteto svojih čustev (npr. s pomočjo grafičnega prikaza). 
        7. Učenec/dijak preizkuša različne tehnike sproščanja in jih ocenjuje (npr. različne vrste vizualizacije).
        [ Spremenjeno: torek, 10 november 2020, 12:51 ]

        Komentarji

          
         Slika Hema Hanc
         od Hema Hanc - ponedeljek, 9 november 2020, 12:29
         vidno vsem

         - uporabljamo Office 365

         - Kahoot

         - preizkusila bom tudi photoMath

         - poskušala pa bom tudi ostale

         [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 15:46 ]

         Komentarji

           
          Slika John Adams
          od John Adams - ponedeljek, 9 november 2020, 12:23
          vidno vsem

          Facing any issue? Fret not as the air travel experts are just a step away from you. If you face any issue related to your air travel, then don’t hesitate to connect to the airline agents even at odd hours. Book Aeromexico Reservations tickets for the amazing deals and get a chance to win great cashback every time. Avail the offers now! To know the specific allowance that is included in the flight ticket, we suggest you contact the airline by dialing the dedicated Aeromexico Reservations +1-888-541-9118          Komentarji