Blog spletnega mesta

Slika Simona Munda
od Simona Munda - ponedeljek, 9 november 2020, 14:43
vidno vsem

Kriterije za dokaze znanja (časopisni članki, aktualne novice) oblikujem na začetku šolskega leta in jih 1. šolsko uro  predstavim dijakom. 

Komentarji

   
  vidno vsem

  Pri pouku bi lahko učenci za preverjanje znanja v razredu v obliki kviza uporabljali aplikacijo Kahoot ali pa aplikacijo Voicethread, kjer bi lahko posneli kako predstavitev ( družina, soba, žival...)

  Komentarji

    
   Slika Andreja Vertič
   od Andreja Vertič - ponedeljek, 9 november 2020, 14:38
   vidno vsem

   Uspešna bom:

   - ko bodo učenci prisotni na zoom srečanjih

   - ko bom dobila fotografije izdelkov

   - ko bodo učenci znali rešiti naloge v DZ

   - ko bodo samostojno pripovedovali o izbranih pravljicah.

   Komentarji

     
    Slika Mateja Trop
    od Mateja Trop - ponedeljek, 9 november 2020, 14:36
    vidno vsem

    - opazovanje

    - podajaje povratnih informacij

    - izmenjava informacij učenci drug drugemu

    - evalvacija
    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     vidno vsem

     - učenec prepozna pravilno gibanje in ritem

     - učenec približa svoje gibanje pravilnemu


     Komentarji

       
      Slika Karmen Pokorny
      od Karmen Pokorny - ponedeljek, 9 november 2020, 14:32
      vidno vsem

      Prezi, Flashcards Deluxe, Show and Tell, Kahoot.

      Komentarji

        
       Slika Irena Kutoš
       od Irena Kutoš - ponedeljek, 9 november 2020, 14:28
       vidno vsem

       Ko bom pri pridobivanju dokazov o učenju in znanju učencev pridobila kvalitetne informacije. Take informacije, ki bodo meni v pomoč pri oblikovanju dejavnosti, ki bodo spodbujale, motivirale učence k pridobivanju znanj. Uspešna bom, ko bom z informacijami, ki jih bodo učenci dobili, spodbujala njihovo lastno razmišljanje o dosežkih in izboljšanju le teh. 

       Komentarji

         
        Slika Maja Čelan
        od Maja Čelan - ponedeljek, 9 november 2020, 14:23
        vidno vsem

        Uporabljam že: 

        • zoom
        • spletne učilnice eAsistenta
        • Class Marker za pisanje testov

        Komentarji

          
         Slika Aljoša Berk
         od Aljoša Berk - ponedeljek, 9 november 2020, 14:23
         vidno vsem

         suvereno obvladam: govorni nastopi na daljavo, ocenjevanje seminarskih nalog na daljavo

         dodatne izkušnje bi rabil: delo s kvizi v spletnem okolju, sestava online testov v spletni učilnici 

         Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

         Komentarji

           
          Slika Žilbert Tivadar
          od Žilbert Tivadar - ponedeljek, 9 november 2020, 14:20
          vidno vsem

          Uporabljam spletne učilnice v okviru eAsistenta in Zoom.

          Za teste pa aplikacijo ClassMarker.

          Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

          Komentarji