Blog spletnega mesta

Slika Maja Čelan
od Maja Čelan - ponedeljek, 9 november 2020, 14:23
vidno vsem

Uporabljam že: 

 • zoom
 • spletne učilnice eAsistenta
 • Class Marker za pisanje testov

Komentarji

   
  Slika Aljoša Berk
  od Aljoša Berk - ponedeljek, 9 november 2020, 14:23
  vidno vsem

  suvereno obvladam: govorni nastopi na daljavo, ocenjevanje seminarskih nalog na daljavo

  dodatne izkušnje bi rabil: delo s kvizi v spletnem okolju, sestava online testov v spletni učilnici 

  Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

  Komentarji

    
   Slika Žilbert Tivadar
   od Žilbert Tivadar - ponedeljek, 9 november 2020, 14:20
   vidno vsem

   Uporabljam spletne učilnice v okviru eAsistenta in Zoom.

   Za teste pa aplikacijo ClassMarker.

   Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

   Komentarji

     
    Slika Eva Zavrl
    od Eva Zavrl - ponedeljek, 9 november 2020, 14:18
    vidno vsem

    Pri SPO in GUM bi za zbiranje dokazov o učenju uporabila Kahoot (za izdelavo kvizov).

    Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

    Komentarji

      
     Slika Karmen Štusej
     od Karmen Štusej - ponedeljek, 9 november 2020, 14:18
     vidno vsem

     Glede na to, da je veliko spletnih orodij in bi lahko pri različnih predmetih in učnih vsebinah uporabljala pestro paleto predstavljenih spletnih orodij.

     Všeč so mi enostavnejša in zastonj, ker le takšna so všečna širši populaciji.

     Komentarji

       
      Slika Boris Administrator
      od Boris Administrator - ponedeljek, 9 november 2020, 14:13
      vidno vsem

      Glede na predstavljena gradiva, sem prepričan, da je delo v spletni učilnici tisto, ki bo še najbolje povezal dijake in učitelja pri zbiranju dokazov o razumevanju znanja.

      Razen h5 vtičnika se bom spopadel z modulom Delavnica in poskušal vnesti v svoje delo tudi sodelovalno obliko pri delu. Pri delu z dijaki nižjega poklicnega izobraževanja se bom držal modulov komunikacija in xooltime spletna učilnica, ki mi omogoča dajanje navodil o nalogah, zbiram dokaze o opravljenih nalogah v spletni učilnici in je za dijake z manj IKT veščinami zelo primerna in uspešna za uporabo

      Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2
      [ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 14:34 ]

      Komentarji

        
       Slika Špela Štusej
       od Špela Štusej - ponedeljek, 9 november 2020, 14:11
       vidno vsem

       Pripravila bi ustrezne kriterije in cilje, ki jih morajo učenci pri posamezni nalogi doseči. Z fotografijami opravljeni nalogi, ali dodatno aktivnostjo (kviz, vprašalnik...) bi nato zbrala dokaze o tem, kako je posamezni učenec cilje in kriterije dosegel.

       Komentarji

         
        Slika Mojca Omahne
        od Mojca Omahne - ponedeljek, 9 november 2020, 14:07
        vidno vsem

        Office-ove aplikacije 365a uporabljam za pridobivanje dokazov: Word, Excel, OneDrive. Dijaki so pripravili predstavitve PowerPoint, objavili slike in posnetke izdelkov- jedi.

        Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

        Komentarji

          
         Slika Vesna Kralj
         od Vesna Kralj - ponedeljek, 9 november 2020, 14:05
         vidno vsem

         Pri zgodovini je zelo uporaben Prezzi, tudi Kahoot, pa word in ppt.

         Komentarji

           
          vidno vsem

          Pri slovenščini uporabljam Kahoot, ki je zelo primeren za preverjanje poznavanja književnih del, s PREZI-jem lahko predstavimo govorni nastop, aplikacija Show and Tell pa me je zelo navdušila in jo bom uporabila pri predstavitvi pravljic.

          Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

          Komentarji