Blog spletnega mesta

Slika Clay Mores
od Clay Mores - torek, 24 november 2020, 13:01
Slika Clay Mores
od Clay Mores - torek, 24 november 2020, 13:01
Slika Lučka Pavlin
od Lučka Pavlin - torek, 24 november 2020, 12:53
vidno vsem

Ugotavljam, da nekaj spletnih orodij že uspešno uporabljam: zoom, moodle, forum, moodle kviz.

Za še pestrejše zbiranje dokazov bom začela uporabljati še padlet in kahoot.

Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

Komentarji

   
  Slika Vesna Družinec
  od Vesna Družinec - torek, 24 november 2020, 12:49
  vidno vsem

  Kriteriji uspešnosti, ki jih lahko uresničim v praksi: načrtovanje, kjer ni v ospredju cilj, ampak pot do cilja, problemska in raziskovalna vprašanja, skupinske in sodelovalne dejavnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje, zbiranje dokazov (vizualne predstavitve, pisna besedila, ustne in praktične predstavitve).

  Povezan Predmet: IJZ2-IND-SKOL2

  Komentarji

    
   Slika Jasna Damjan
   od Jasna Damjan - torek, 24 november 2020, 12:46
   vidno vsem

   Pri svojem pouku porabljam Temase in kvize znotraj le-teh. Prav tako se poslužujem Kahoot preverjanj v obliki kvizov. 

   Komentarji

     
    Slika Lara Marry
    od Lara Marry - torek, 24 november 2020, 12:22
    Slika وفاء محمد
    od وفاء محمد - torek, 24 november 2020, 12:19
    Slika trustable online
    od trustable online - torek, 24 november 2020, 11:44
    vidno vsem

    This is normal if you are not older than 2 years It is normal for you to suffer from impotence So if you are seeking human sexual activity even at this age So you should use Tadalista now Which will give you a chance to relive your sex life and You will be able to enjoy your life again.

    Visit Our Site:- Truatableshop

    Komentarji