Vpis v blog od thue chuyensau

vidno vsem

Cấu trúc đề thi chứng chỉ hành nghề kế toán viên 2020

Cấu trúc đề thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề năm 2020 bao gồm các môn sau


1. MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
Môn Kế toán bao gồm 2 phần là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Cấu trúc đề thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề các năm hầu hết đều hỏi về cả 2 phần này (ngoại trừ duy nhất năm 2015 chỉ hỏi về kế toán tài chính).
Kế toán không phải là môn để gỡ điểm. Nguyên nhân là do nội dung lý thuyết rất rộng, bao gồm Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, các thông tư về chế độ kế toán, phần nào cũng có thể bị hỏi. Dạng bài tập phần kế toán tài chính cũng khá đa dạng. Tuy nhiên để đạt được 5 điểm môn kế toán không khó vì hầu hết người thi chứng chỉ CPA đều có gốc kế toán, trong quá trình làm việc ít nhiều cũng gặp 1 số nội dung. Ngoài ra, phần kế toán quản trị cũng có thể coi là một phần để gỡ điểm nếu chịu khó học.

Môn Kế toán tài chính

Môn kế toán tài chính nội dung học bao gồm Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, các thông tư về chế độ kế toán. Nếu thời gian không cho phép, các bạn có thể sử dụng slide bài giảng hoặc nội dung ôn thi của Bộ Tài chính để học.
Đề thi phần Kế toán tài chính thường chiếm 8 điểm bao gồm các nội dung sau:
Lý thuyết 4 điểm:
Gần đây đề thi thường hỏi rộng hơn đến các chuẩn mực kế toán, thông tư 200 và 202. Trước đây thường hay hỏi đến các quy định của Luật kế toán như: sao chụp, lưu trữ chứng từ kế toán…, nội dung của chuẩn mực VAS 01. Do đó, cũng không nên bỏ qua các nội dung này (thậm chí có thể học tủ vì các phần này có nội dung có hạn, nếu may mắn thì sẽ rơi vào).
Để có thể học được lý thuyết thì nên phân loại các chuẩn mực, các tài khoản kế toán theo chu trình.
VD: Chu trình hàng tồn kho (VAS 02 và tài khoản 15x), chu trình về TSCĐ và CCDC (VAS 03, 04, 05, 06 và tài khoản 21x, 242), các chuẩn mực về BCTC (VAS 21, 24, 27).
Khi luyện tập lý thuyết trong đề thi các năm trước, các bạn chỉ cần note và đọc lại 1 số ý chính đề vào bài thi triển khai, không nên tốn quá nhiều thời gian trình bày khi luyện tập.
Bài tập 4 điểm:
Dạng đề thi kế toán chuyển hướng theo diện vận dụng chuẩn mực để xử lý tình huống và trình bày báo cáo tài chính cũng như điều chỉnh các sai sót nhiều hơn. Do đó, cần nắm được cấu trúc đề thi để có chiến lược học phù hợp.
Với những bạn đã có gốc kế toán tốt thì có thể vào trực tiếp làm bài tập. Tuy nhiên, nếu các bạn chưa nắm chắc lý thuyết kế toán thì nên xem lại lý thuyết trước khi bắt tay vào làm bài tập. Làm nhiều bài tập cũng là 1 cách tốt để ôn luyện lý thuyết.
Bài tập sử dụng có thể là bài tập của các trung tâm luyện thi hoặc sử dụng chính đề thi của các năm trước để luyện tập. Các bạn nên để dành ra 1 đề thi các năm trước không làm để lại cuối cùng. Khi đã cảm thấy học ổn ổn sẽ sử dụng đề thi này và bấm giờ để thử sức mình như 1 cuộc thi thật.
Các dạng bài tập có thể gặp: Lập bút toán điều chỉnh hợp nhất, Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ cần điều chỉnh hay không điều chỉnh, tính toán 1 số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, tính toán ảnh hưởng của sai sót…
Trong số các dạng bài thì cần lưu ý dạng hay gặp liên quan đến hợp nhất BCTC. Đây là 1 nội dung “khó mà lại dễ”. Khó là do trong thực tế hiếm khi kế toán gặp trong thực tế ngoại trừ kế toán của 1 số tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, việc hợp nhất cũng phức tạp khi phải làm các bút toán điều chỉnh cũng như liên quan đến thuế hoãn lại. Tuy nhiên, hợp nhất BCTC chỉ liên quan đến 1 số nghiệp vụ nhất định như mua bán TSCĐ, mua bán hàng tồn kho, mẹ bán cho con, con bán cho mẹ… nên nếu có thể hiểu được bản chất thì có thể làm tốt và lấy tối đa điểm. Nội dung này cũng là 1 nội dung hay thi nên “học không sợ thừa”. Lý thuyết về hợp nhất BCTC xem giáo trình, VAS 07, 08, 11, 25, 26, 28.

Môn kế toán quản trị nâng cao

Rất nhiều bạn thường ngại học phần này vì thực tế ít gặp, nghĩ phần này khó. Nội dung học thường xếp cuối nên thường bị bỏ qua khi hết thời gian học và học không hết phần kế toán tài chính. Đây là 1 điều đáng tiếc khi chúng ta bỏ lỡ 2 điểm quý giá.
So với kế toán tài chính thì môn này có thể được coi là gỡ điểm. Số lượng dạng bài có hạn, chỉ xoay quanh 1 số vấn đề thường gặp nên nếu nắm được hết các dạng bài, việc có được 2 điểm (trên 5 điểm để qua) là không quá khó. Vì vậy, tốt nhất, các bạn nên ưu tiên học trước phần này so với kế toán tài chính để đảm bảo cầm chắc 2 điểm này.
Một số nội dung thi thường gặp:
Tính giá thành song song và phân bước
Lập báo cáo sản xuất
Thông tin thích hợp để ra quyết định: Loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh, Từ chối hay chấp nhận đơn hàng, Tự sản xuất hay mua ngoài, Quyết định cơ cấu sản phẩm trong điều kiện năng lực sản xuất có hạn.

2. Môn thuế
Đây là môn có thể sử dụng kiến thức thực tế nhiều nhất. Tuy nhiên đây là lợi thế nhưng cũng là bất lợi vì có thể dẫn tới chủ quan trong việc ôn thi.
Theo thống kê thì môn thuế có các dạng câu hỏi, bài tập như sau:
Phần lý thuyết (câu 1-câu 2): có 3 kiểu đặt câu hỏi:
Trình bày/phân tích một vài nội dung của một sắc thuế, có thể yêu cầu kèm ví dụ minh họa
Đưa ra tình huống và yêu cầu nêu ý kiến và cách xử lý
Trình bày/phân tích một nội dung liên quan đến 2 sắc thuế
Nội dung câu hỏi thường rơi vào các phần cũng hay gặp trong thực tế như:
Thuế GTGT: điều kiện, nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào/điều kiện được hoàn thuế GTGT/điều kiện áp dụng VAT 0% hồ sơ hoàn
Thuế TNCN: các khoản được giảm trừ tính thuế/nội dung các khoản thu nhập chịu thuế/cách tính thuế cho các ca nhân cư trú và không cư trú
Thuế TNDN: các khoản thu nhập chịu thuế/các loại chi phí được khấu trừ
Thuế TTBB và thuế XNK: cách xác định giá trị tinh thuế/điều kiện được áp dụng thuế suất đặc biệt
Luật quản lý thuế thời hạn, mức phạt

Phần Bài tập (câu 3 – câu 5) có 6 dạng bài chủ yếu bao gồm:

Dạng 1: Chỉ yêu cầu  tính thuế GTGT
Dạng 2: Chỉ yêu cầu tính thuế TTDB
Dạng 3: Yêu cầu tính thuế TTDN và GTGT
Dạng 4: Tổng hợp các sắc thuế XNK, TTDB, GTGT, TNDN
Dạng 5: Yêu cầu tính thuế TNDN
Dạng 6: Yêu cầu tính thuế TNCN (năm nào cũng có)

Xem thêm: https://thuechuyensau.com/

3. MÔN TÀI CHÍNH
Phần lý thuyết
Vì môn tài chính không thay đổi như các môn luật, thuế. Việc học lý thuyết cũng giúp các bạn kiếm điểm vì đề thường có 2 câu lý thuyết tức 4 điểm. Tổng hợp các công thức của từng chương, ý nghĩa, lý thuyết các chương.
Phần bài tập
Có khá nhiều công thức, bạn sẽ dần rút ra cho mình quy tắc, bắt đầu vỡ ra nhiều vấn đề khi nhóm các chương có liên quan, cần học cùng nhau để từ đó thống kê được chuỗi công thức, mối quan hệ, giảm tải lượng công thức phải học vẹt.
– Chương giá trị thời gian của tiền + định giá chứng khoán + chi phí sử dụng vốn (có thể học kèm chương phân phối lợi nhuận)
– Chương quyết định đầu tư dài hạn + Chương quản lý vốn kinh doanh
– Các chương khác học riêng: RR và TSSL; Hệ thống đòn bảy
– Sau khi học lý thuyết mỗi chương, làm luôn bài tập sẽ nhớ và hiểu công thức lý thuyết hơn
– List ra các dạng bài tập của mỗi chương (dàn bài giải luôn)
– bắt buộc phải dùng casino FX, 570 ES

4. MÔN LUẬT
Phân tích trọng tâm đề thi môn luật là môn có đề cương ôn tập rõ ràng nhất. Tập hợp 7 sắc Luật riêng rẽ
Trọng tâm kiến thức:
Pháp luật doanh nghiệp: chương !!, III, IV (giải thể và phá sản)
Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh tương mại mục 4, mục 5 chương II (điều kiện hợp đồng có hiệu lực/vô hiệu và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng)
Pháp luật về giải quyết kinh doanh, thơng mại mục 3, mục 4 (giải quyết tranh chấp bằng trọng tài/tòa án)
Pháp luật về phá sản (điều kiện phá sản/người có quyền nộp đơn đề nghị phá sản/thẩm quyền giải quyết phá sản/trình tự thủ tục thực hiện)
Pháp luật lao động (vi phạm kỷ luật/chấm dứt hợp đồng/chế độ nghỉ lễ)

Các dạng bài tập tình huống:

Phá sản: hỏi điều kiện phá sản/người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản/đơn vị có thẩm quyền giải quyết/thứ tự xử lý tài sản/biện pháp bảo vệ tài sản trong thời gian chờ xử lý
Thành lạp doanh nghiệp :loại hình doanh nghiệp nên thành lập/tư cách của thành viên/ thay đổi góp vốn/quyền hạn của các thành viên
Xử lý tranh chấp: thẩm quyền xử lý tranh chấp/tính pháp lý yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng
Hợp đồng thương mại: các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực/vô hiệu; xử lí khi vi phạm hợp đồng (trường hợp bất khả kháng, tạm dừng hợp đồng)
Hợp đồng lao động; xử lý vi phạm kỷ luật/điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động /chế độ nghỉ lễ cho người lao động/hợp đồng lao động
Ngoài ra với môn luật thì khi trình bày câu trả lời luôn đòi hỏi nêu căn cứ pháp lý đi kèm với từng kết luận.

Xem thêm tài liệu ôn thi APC: Tài liệu ôn thi Kế toán viên

[ Spremenjeno: sreda, 26. februar 2020, 11:28 ]