Vpis v blog od tran an

vidno vsem

Phương pháp xác định:

Xác định gián tiếp, xác định lượng O2 tiêu thụ bằng các chất oxy hoá các chất hữu cơ khó phân huỷ ( dùng KMnO4, K2Cr2O7) – CODMn, CODcr.

Việc giám sát và quản lý các chất có độc tính cao được qui đinh chặt chẽ trong các tiêu chuẩn nhà nước và các tổ chức thế giới cho từng loại nguồn nước và cho từng mục đích sử dụng khác nhau.

Còn chờ đợi điều gì Xử lý nước thải công nghiệp nữa nào


Để đánh giá tổng hợp các chất trong nước, người ta dung các thông số sau:


Tổng cacbon hữu cơ ( TOC): là tỷ lệ giữa khối lượng cacbon so với khối lượng hợp chất. TOC được tính dựa trên công thức của hợp chất bằng gam hoặc miligam cacbon theo thể tích (mg/m3, mg/l)

Nhu cầu oxy lý thuyết ( ThOD): là lượng oxy cần thiết để oxy hoá một đơn chất. ThOD được tính bằng gam hoặc miligam oxy theo thể tích dựa theo các phương trình phản ứng giữa các hchc và oxy (mg/m3, mg/l)

Bao điều tốt đẹp Xử lý nước thải moitruongsach đang ở đây


Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD): là lượng oxy cần thiết để phân huỷ các hchc bằng vi sinh vật. Thông số này rất quan trọng, nó là thông số cơ bản đánh giá mức độ ô nhiễm, BOD càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng cao. Đơn vị mg/l, g/m3

Còn chờ đợi điều gì Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach nữa nào


Nhu cầu oxy hoá học (COD): là lượng oxy cần thiết để oxy hoá hoá học các hợp chất hữu cơ

1.4.2.3. Các kim loại nặng: pb, Hg, As, Cd, Cr, Ni,…


– pb: Có độc tính với não, có thể gây nhiễm độc nặng. Chúng có khả năng tích luỹ lâu dài trong cơ thể.

Bao điều tốt đẹp Xử lý nước thải công nghiệp moitruongsach đang ở đây


+ Trong nước sông – hồ có lượng vết:  0.05 – 40mg/l


+ Nước biển không bị ô nhiễm, [pb] = 0.03mg/l


– Hg: rất độc đối với người và thuỷ sinh.


[Hg] cho phép trong nước uống: 0.001mg/l

[Hg] cho phép trong nước nuôi trồng thuỷ sản: 0.005mg/l

– As: là chất độc, khả năng gây ung thư cao

Còn chờ đợi điều gì Xử lý nước thải nữa nào


+ Nước tự nhiên có chứa vết As với nồng độ khoảng 0.01mg/l


+ Tiêu chuẩn nước uống là 0.05mg/l, nước nuôi cá là 0.025mg/l


1.4.2.4. Các chất dinh dưỡng (hợp chất N,P)


Sự tự ô nhiễm → phú dưỡng nguồn nước. Các thực vật sống trong môi trường này phát triển rất mạnh

Một số chất tiêu biểu

Ammôni (NH4+): Trong nước tự nhiên không ô nhiễm có vết ammôni ( dưới 0.05 ppm). Nồng độ ammôni trong nước ngầm cao hơn. Lượng ammôni trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp hoá chất, chế biến thực phẩm có thể lên tới 100mg/l. Nếu lượng ammôni trên 5mg/l nguồn nước dược xem là ô nhiễm nặng.

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 Website: https://moitruongsach.org/