Vnos v blog uporabnika Tea Furlan

vidno vsem

Kriteriji uspešnosti za pridobivanje raznolikih dokazov o učenju:

- upoštevala bom vsa tri področja učenja;

-izbrala si bom raznolike načine za zbiranje dokazov;

- če bo mogoče, bom učence posnela, da jih bom lahko še natančneje opazovala in jih dala kvalitetno povratno informacijo.