Vnos v blog uporabnika Ana Sedmak

vidno vsem

Legenda: 

 • Zelena barva = kriteriji, ki bi jih uspešno uresničila v praksi 
 • Rdeča barva = kriteriji, pri katerih bi potrebovala še dodatno znanje oziroma izkušnje

Razredna stopnja (prisotnost staršev se razlikuje glede na starost, zmožnost in samostojnost učencev): 

 1. Učenec preko staršev odgovori na moje sporočilo (npr. Kaj si počel med počitnicami?). 
 2. Učenec preko staršev poda povratno informacijo (npr. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Kaj bi si še želel početi?). 
 3. Učenec aktivno sodeluje na videokonferenci (npr. ob pomoči svojih staršev). 
 4. Starši napišejo povratno informacijo o učenčevem delu (npr. Kako uspešen je bil učenec pri izvajanju vaje čuječnosti?). 
 5. Starši pošljejo izdelek ali sliko izdelka, ki ga je učenec ustvaril pri različnih aktivnostih (npr. risanje čustev).

Predmetna stopnja/Srednja šola: 

 1. Učenec/dijak odgovori na moje sporočilo (npr. napiše povratne informacije). 
 2. Učenec/dijak piše, ko potrebuje pomoč (npr. ko ne zna rešiti domače naloge). 
 3. Učenec/dijak aktivno sodeluje na videokonferenci (npr. postavlja vprašanja). 
 4. Učenec/dijak pošlje sliko/datoteko izdelka (npr. rešene dodatne naloge). 
 5. Učenec/dijak oceni svoje učenje pri pouku na daljavo (npr. s pomočjo 5-stopenjske lestvice).
 6. Učenec/dijak oceni intenziteto svojih čustev (npr. s pomočjo grafičnega prikaza). 
 7. Učenec/dijak preizkuša različne tehnike sproščanja in jih ocenjuje (npr. različne vrste vizualizacije).
[ Spremenjeno: torek, 10 november 2020, 12:51 ]