Vnos v blog uporabnika Katja Bolko

Slika Katja Bolko
od Katja Bolko - ponedeljek, 9 november 2020, 12:07
vidno vsem

Učitelj mora biti pozoren v učnem procesu na to,da uporablja različne metode in oblike dela, ob tem pa različne načine preverjanja znanja učencev. Tako lahko obi povratno informacijo o tem, kako učenci spremljajo učitelja, kako ob tem delajo in kake rezultate ob tem pridobivajo.