Vnos v blog uporabnika Mojca Fajt

vidno vsem

Menim, da bom uspešna takrat, ko bom preko določenih orodij dosegla, da bodo vsi dijaki reševali naloge, izzive, pri katerih bodo dokazali razumevanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje. Tako bom lahko presodila znanje vseh dijakov in načrtovala naslednje aktivnosti.

[ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 11:15 ]