Vnos v blog uporabnika Mateja Šebart

vidno vsem

Dokaze o učenju in znanju učencev pridobivam delno z direktno komunikacijo v Zoomu in delno s kratkimi preverjanji znanja, ki niso za oceno. Dijakom naložim zelo kratek test, ki obsega snov prejšnje ure (naloge so podobne kot pri domači nalogi), dijaki naloge v določenem času rešijo in mi poslikane vrnejo v spletno učilnico. Tam jih pregledam in točkujem. Tako ugotovim ali večina razume novo snov, ali se je večina naučila zahtevano in ali lahko nadaljujem z delom. Sedaj, v drugem valu epidemije,  uporabljam Zoom za 2/3 ur, saj imam tako boljši stik z dijaki in boljši pregled nad njihovim delom. Uporabila bi lahko še dodatne aplikacije. Dijake bi lahko spodbudila k uporabi novih aplkikacij za pridobivanje dokazov.

[ Spremenjeno: ponedeljek, 9 november 2020, 16:25 ]