Vnos v blog uporabnika Luật Nhân Dân

vidno vsem

Luật lao động quy định như thế nào về điều kiện để người lao động làm thêm giờ cũng như tiền lương của người lao động trong thời gian thêm cai? Dưới đây là những lời giải đáp về vấn đề này của Luật Nhân Dân, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Time to add time theo quy định của luật lao động

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc bên ngoài thời gian làm việc bình thường được định nghĩa trong luật, thỏa thuận lao động hoặc theo quy tắc.

Một số quy định của luật lao động về thời gian làm thêm

1. Điều kiện làm thêm giờ của người lao động

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 4 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian tồn tại và , vệ sinh lao động, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động thêm thời gian khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Được sự đồng ý của người lao động
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày.

Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, thì được làm thêm giờ không quá 300 gă. Tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được định nghĩa như sau:

- Các trường hợp sau đây được tổ chức thêm:

  • Sản xuất, gia công xuất khẩu là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản
  • S⁇ n xu⁇ t, cung c⁇ p đi⁇ n, vi⁇ n thông, l⁇ c d⁇ u; cấp, thoát nước
  • Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể hoãn lại.

- Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp ban nhân dân tỉnh, thành phơnơự của mình.

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải được bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không.

+ Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được

+ Trường hợp không bố trí bù đủ thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Nơi có 150%, có 150%;

b) Không phải trả 200% là 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có lương lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương, ngày nghỉ có lương thưởng đối với người lao động hưởng lương.

2. Người lao động vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày.

3. Nếu bạn muốn đi vệ sinh. ”

2. Một số đặc biệt trường hợp người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ

Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 quy định về làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt như sau:

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm thời gian vào bất kỳ ngày nào và người lao động không thể từ bỏ trong các trường hợp sau

  • Thực hiện lệnh thành viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong trạng thái bắt buộc về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật
  • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính toán mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng và phục hồi hậu quả thiên tai, đèn chiếu.

Trên đây là Tự Cửa Văn Luật Nhân ngày biết Thời gian Thêm Lâm Gió Theo quy định của Cửa luật Lao Đồng .. Nếu bạn Con Ban lo lắng biết DJE Văn Lâm Chủ đề giờ hay Nhung Vân DJE Khắc Liên Quân, HE Hay Liên Với dịch Vũ luật Sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp một cách nhanh chóng.theo quy định của pháp luật.

Nguồn:  https://luatnhandan.vn/thoi-gian-lam-them-gio/