Vnos v blog uporabnika Luật Nhân Dân

vidno vsem

Ai có quyền chứng nhận di chúc? Hồ sơ chúc thư bao gồm những gì và quy trình thực hiện chứng chỉ như thế nào theo quy định của pháp luật? Dưới đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về vấn đề này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Chúc mừng công chứng

Tôi có thể bắt được nó không

Ai có quyền yêu cầu chúc thư công chứng?

Theo quy định tại Điều 635 BLDS năm 2015, Khoản 1 Điều 56 Luật công chứng năm 2014:

  • Di chúc người lập có thể yêu cầu chứng chỉ hoặc chúc thư chứng thực.
  • Chúc mừng người lập phải tự mình yêu cầu chúc thư công chứng; không cấp quyền cho người khác yêu cầu chúc thư công chứng.

Hồ sơ để chúc mừng chứng chỉ

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Chứng chỉ luật năm 2014, để yêu cầu di chúc văn bản, cần chuẩn bị các tờ giấy sau:

+ Chứng chỉ yêu cầu

+ Ra khỏi nhà (mới)

+ Bản sao giấy tờ tùy thân

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định quan đến tài sản đó

+ Bản sao các tờ giấy khác liên quan đến di chúc mà pháp luật quy định.

Chúc mừng công trình tự động

Di chúc chứng chỉ quy định được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Chứng chỉ Luật năm 2014, cụ thể:

Bước 1:  Người lập di chúc nộp hồ sơ cho tổ chức hành nghề công chứng

Trường hợp di chúc làm công việc chỉnh sửa theo đề nghị của người yêu cầu thì người yêu cầu phải nêu rõ nội dung, ý kiến ​​thiết lập di chúc.

Bước 2: Công ty tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng chỉ

+ Hồ sơ trường hợp yêu cầu đầy đủ giấy chứng nhận, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào giấy chứng nhận hồ sơ;

+ Trường hợp chứng chỉ nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi lúcú mún đe dọa hoặc ép buộc, công chứng viên từ điều đó chứng minh quyền lập hoặc đề xuất của người di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám sát.

Hộp 3:

+ Trường hợp di chúc đã được soạn thảo sẵn: Công chứng viên kiểm tra bản dự thảo; if in the text of the thảo thảo có phạm vi điều khoản, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với V&L. . Trường hợp người yêu cầu chứng chỉ không sửa chữa, thì công ty có quyền từ chứng chỉ.

+ Trường hợp di chúc do công chứng viên chỉnh sửa theo đề nghị của người yêu cầu: If the set di chúc là xác thực, không phạm vi luật, không trái hứn êo chạn io ạo ạạạ

Bước 4: Nười yêu cầu đọc lại chứng chỉ dự đoán hoặc đọc lại chứng chỉ cho người yêu cầu chứng chỉ công nghệ. Trường hợp người yêu cầu đồng ý kiến ​​toàn bộ nội dung trong dự án chúc mừng, thì ký tên vào từng trang của di chúc. Viết lời chứng thực; sign to every page of di chúc.

Di chúc đã được chứng nhận nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc, thì có thể yêu cầu độc lập. sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di chúc trước đó được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng, người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức điều hành công việc chế tạo hệ thống của công ty. .

Trên đây là tư vấn của Luật Nhân Dân về Hồ sơ và chúc thư thực thi . Nếu bạn còn tư vấn về thủ tục công ty chứng nhận hay những vấn đề có liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi vấn đề về các vấn đề liên quan đến dự kiến hanh.

Liên hệ thông tin:

Bạn đang đi đâu: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Các khách sạn ở gần Philap Hotspot:

Di động: 0966.498.666

ĐT: 02462.587.666

Email: luatnhandan@gmail.com

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Nguồn:  https://luatnhandan.vn/quy-trinh-cong-chung-di-chuc/