Vnos v blog uporabnika Fajri Alhadi

Slika Fajri Alhadi
od Fajri Alhadi - torek, 20 oktober 2020, 13:17
vidno vsem

các quy tắc khi đeo nhẫn ngón nào thì may mắn

Trước khi biết đeo nhẫn ngón nào là m ngón nào cho may mắn theo ngũ ham giới thì nên đeo nhẫn tay trái là đại diện cho chính mình, còn tay phải đại diện cho người yêu, người vợ. Với nữ giới thì ngược lại, thì tay trái là đại diện cho bản thân còn tay phải đại diện cho người yêu, người vợ.